FETT Flashcards Preview

Naturfag > FETT > Flashcards

Flashcards in FETT Deck (5):
1

Hva er fett en betegnelse for?

fett er en betegnelse for ulike fettstoffer. Fett er en kjemisk forbindelse mellom glyserol og tre fettstoffer.

2

Hvilke grunnstoffer betsår fett av?

Karbon (C), hydrogen (H), og oksygen (O)

3

Hva er forskjellen mellom mettede og umettede fettsyrer?

Mettede fettsyrer er det enkeltbinding mellom C-atomene.
Umettet fett har en eller flere dobbeltbindinger mellom fettsyrene.

4

Hvorfor er spesielt umettet fett utsatt for harskning, og hva kan man gjøre?

Oksygen angriper dobbeltbindingene i fettsyrene. Gjennom en kjemisk prosess som heter fettherding kan flytende oljer gjøres smørbare. Også her brytes dobebeltlbindingene mellom C-atomene- Det blir da ledige plasser, disse fylles av hydrogen.

5

Hvor får vi fett fra?
Hva er forskjellen på animalsk fett og vegetabilsk fett?

Animalsk fett (kjøtt, fisk og meieriprodukter) stammer fra dyr.
Vegetabilsk fett (solsikke, raps og soya) stammer fra planter.