F3: Proteinevolution og proteomanalyser Flashcards Preview

Proteinkemi og enzymologi I > F3: Proteinevolution og proteomanalyser > Flashcards

Flashcards in F3: Proteinevolution og proteomanalyser Deck (13):
1

Hvad betyder det, når to gener er homologe?

At de deler tydelige sekvensligheder fordi de har samme oprindelse

2

Hvad betyder det, når to gener er paraloge?

At de to gener er homologe og findes i samme art

3

Kan paraloge gener have forskellig 3D-struktur og funktion?

De har ofte lignende struktur, men e har ofte forskellig funktion

4

Hvor betyder det, når to gener er ortologe?

At de to gener er homologe men findes i hver deres art.

5

Har ortologe gener samme funktion?

Oftest ja.

6

Hvad betyder synteny?

Bevarelse af genrækkefølge

7

Hvad kan analyse af primærstruktur forudsige?

Posttranslationelle modifikationer
Funktion
Proteiners familier
Interaktioner
Sekundær og tertiær struktur

8

Hvilke metoder kan man bruge til forudsigelserne?

Konsensussekvens, sequence align

9

Kan to gener være delvist homologe?

Nej - enten-eller

10

På hvilken form skal proteinet være for massespektrometri er muligt?

Gasform

11

Hvordan udregnes massen af et protein ud fra massespektrum?

masse = antal påsatte ladninger *((m/z) -massen af påsat ladning)

12

Hvad viser et elektrospray-MS-spektrum?

En masse toppe med en forskel i 1 i masse og ladning

13

Hvordan foregår tandem-MS?

En peptidopløsning sprøjtes ind i et massespektrometer (MS-1)
Et peptid vælges til analyse og fragmenteres i collision cell
m/z for hvert fragment måles i massespektrometer (MS-2)
Fragmentering af peptidbindingen resulterer i b-type eller y-type ioner, afhængig af om ladningen findes på amino- eller carboxyl-terminal siden