Farmakologi - thyreoidea og osteoporose Flashcards Preview

Med 4500 Ellen > Farmakologi - thyreoidea og osteoporose > Flashcards

Flashcards in Farmakologi - thyreoidea og osteoporose Deck (14):
1

Osteoporosemedikamenter som hemmer osteoklataktivitet (Beinresorbsjonshemming)

- Hormonerstatningsterapi
- SERM (selektive østrogenreseptormodulatorer)
- Bisfosfanater
- Denosumab (RANKL-hemmer)

2

Osteoporosemedikamenter som øker osteoblasktaktivitet (beinformasjonsstimulering)

- PTH
- Anabole androgene steroider
- Ca2+ og Vitamin D

3

Hormonerstatningsterapi

Østrogener (testosteroner)
østrogener motvirker osteoporose
hemmer osteoklastene
dokumentert effekt på brudd

risiko er mammacancer

4

Ulike medikamenter (hormonerstatning)

- Østradiol

- Tibolon (produktnavn Livival.) kombinert østrogen, gestagen og androgen effekt.
Forebygger osteoporose postmenopausalt, ingen dokumentert effekt på brudd. Uønskede androgeneffekter.

5

SERM Selektive østrogenreseptormodulatorer

Raloksifen (Evista)
Østrogenagonisteffekt i beinvev. Antagonist i noen andre vev. Derfor lavere risiko for mammacancer.
Bivirkninger er hetetokter, DVT og leggkramper.

(Droloksifen, idoksifen, (tamoksifen)
– østrogeneffekt på beinvev, men også på endometriet)

6

Hva er osteoporose?

Redusert beintetthet. Systemisk sykdom i skjelett. Lavenergibrudd i columna, radius og lårhals.

7

Hvem får forebyggende behandling ved osteoporose?

Risikogrupper:
Postmenopausale
Genetikk
spiseforstyrrelser
glukokortikoidbrukere

Får også livsstilsråd, vitD og kalsium.

8

Hormonerstatningsterapi ved osteoporose

Østrogen/gestagen

Østrogen, østradiol, Tibolon (syntetisk steroid)
- Påvist effekt mot brudd
- bivirknger! (cancerrisiko) bør begrenses til kvinner med postmenopausale plager.

9

Bivirkninger ved hormonerstatningsterapi?

Brystkreft
DVT

10

Hvordan virker Raloksifen (SERM)

SERM Selektive østrogenreseptormodulatorer
østrogenagonist i beinvev, men antagonist i andre vev. Ikke effekt på perifere beinbrudd

ikke kreftrisiko

bivirkninger: hetetokter, DVT, leggkramper.

11

Hvordan virker bifosfonater?

Lagres i bein og hemmer osteoklastene. Øker beinmassen. Er førstehåndspreparat ved osteoporose.

12

Bifosfanaters f(armakokinetikk)?

Lav biotilgjengelighet. Lagres i beinvev i mange år. Skille us i nyrer.

13

Årsaker til osteoporose

Postemenopausalt
langvarig bruk av glukokortikoider
systemsykdom
anoreksia

14

Bifosfonat, virkningsmekanisme.

Hemmer ensym som er viktig for osteoklastenes funksjon og overlevelse.