Finnish Lower Beginner Lesson 15 Flashcards Preview

Finnish - Naomi's decks > Finnish Lower Beginner Lesson 15 > Flashcards

Flashcards in Finnish Lower Beginner Lesson 15 Deck (89)
Loading flashcards...
1

Kun olin lapsi...

When I was a child....

2

tarkka

accurate or exact

3

tarkasti

carefully

4

tämä lasku

this calculation

5

this calculation

tämä lasku

6

When I was a child....

Kun olin lapsi...

7

accurate or exact

tarkka

8

carefully

tarkasti

9

thing, issue, matter

asia

10

every day

joka päivä

11

Mietin ongelmaa koko päivän...

I was thinking about the problem all day...

12

Kuuntele tarkasti

Listen carefully

13

Listen carefully

Kuuntele tarkasti

14

To put an end to something, to decide

päättää

15

Hän päätti puheensa kiitoksiin

He ended his speech with thanks

16

He ended his speech with thanks

Hän päätti puheensa kiitoksiin

17

Eero decided

Eero päätti

18

to go home

lähteä kotiin

19

Let's get to the business

Mennään asiaan

20

Veikko puhui asian vierestä.

Veikko spoke beside the point.

21

He spoke

Hän puhui

22

Veikko spoke beside the point.

Veikko puhui asian vierestä.

23

Minun pitää hoitaa muutama asia.

I have a few errands to run.

24

huolehtia omista asioistaan

to mind your own business

25

to mind your own business

huolehtia omista asioistaan

26

päättää omista asioistaan

to make your own decisions

27

to make your own decisions

päättää omista asioistaan

28

He works as a teacher.

Hän on opettajana.

29

Do you have any children?

Onko sinulla lapsia?

30

Yksi aikuisten lippu, kiitos.

One adult ticket, please.