Watchtower Flashcards Preview

Finnish - Naomi's decks > Watchtower > Flashcards

Flashcards in Watchtower Deck (618):
1

Me kuulumme

We belong to

2

kansakunta

nation

3

valita

to choose

4

valinnut

chosen, selected

5

han on valinnut

he has chosen

6

perinnökseen

inherited

7

Mitä vastaat?

How would you answer?

8

mennä kasteelle

to be baptized

9

vihkiydymme

we dedicate

10

vihkiydymme Jehovalle

we dedicate ourselves to Jehovah

11

selvästi

obviously

12

palvoa

to worship

13

palvomme

we worship

14

meidän on tärkeää

we need to.... it's important for us to...

15

tärkeää

important

16

vieraanvaraisia

hospitable

17

antelias (anteliaita)

generous

18

anteliaisuus

generosity

19

anteeksiantava (anteeksiantavaisia)

forgiving

20

ystävällinen (ystävällisiä)

kind

21

toisille kristityille

for other Christians (towards fellow worshippers)

22

omistusoikeus

ownership

23

Jehovalla on omistusoikeus

Jehovah has ownership

24

Jehovalla on omistusoikeus kaikkeen

Jehovah owns everything

25

Ks. kuva kirjoituksen alussa

See opening picture

26

omistaa

to own

27

kuulua

to belong

28

Hänelle kuuluvat....

To him belong ... (with plural subject)

29

jopa

even

30

arvollinen

worthy

31

Esimerkiksi

For example

32

Jumala

God

33

kirkkauden

glory

34

kunnian

honor

35

voiman

power

36

luoda

to create

37

tahto

will

38

ne olivat olemassa

they came into existence

39

ne luotiin

they were created

40

omaisuus

property

41

kansa

people

42

laidun

pasture

43

erikoisomaisuus

special property

44

muinais

ancient

45

palvelijat

servants

46

uskollinen, uskollinen

faithful

47

ennustettiin

predicted

48

kansa, kansaksi

nation

49

täyttyi

was fulfilled

50

alkoi

started

51

aloittaa

to start

52

minä kylvän

I sow, I will sow

53

kylvää

sow, plant, seed, scatter

54

siemen

seed

55

osoittaa

point, demonstrate, show

56

armo

grace, mercy

57

kansa

people, nation

58

puolestaan

in turn

59

ennustus

prophecy

60

ennustus täyttyi

the prophecy was fulfilled

61

tuleviksi

coming, prospective

62

Kristuksen hallitsijatovereiksi

Christ's co-rulers

63

Apostolien teot

Acts (of Apostles)

64

ympärileikattuja

circumcision

65

he hämmästyivät

they were amazed, astonished

66

hämmästyä

to be amazed or astonished

67

ilmainen

free

68

ilmainen lahja

free gift

69

henki

spirit

70

pyhä henki

holy spirit

71

pyhän hengen

holy spirit's

72

vuodatettiin

poured out

73

läpi

through

74

ihmisryhmiä

groups of people

75

erikoismerkityksessä

special sense

76

erityisellä

special

77

tavalla

way

78

by, according to

mukaan

79

aivan erityisellä tavalla

in a very special way

80

ylistäkää

praise (imperative)

81

ylistää

to praise

82

te jotka seisotte

you who are standing

83

esipihoissa

in the courtyards

84

sävelmä

tune, song

85

Antakaa sävelmän soida

Let the melody ring

86

miellyttävää

pleasant

87

suuri

great

88

Herramme

Our Lord

89

syvyys

depth

90

vesisyvyyksissä

in the water depths

91

nostaa

to raise

92

hän nostattaa

he will raise, he raises

93

vesihöyry

water vapor

94

vesihöyryjä

water vapor, clouds

95

ääri

end, extreme

96

äärestä

end of the earth

97

patoluukut

floodgates

98

löi

struck down

99

lyödä

to strike down

100

esikoiset

the firstborn

101

kotieläimet

domestic animals

102

tunnusmerkkejä ja ihmeitä

signs and miracles

103

tunnusmerkkejä

signs

104

ihmeitä

miracles

105

tappoi

(he) killed

106

tappaa

to kill

107

mahtavat kuninkaat

mighty kings

108

valtakunnat

the kingdoms

109

pysyy

stays, endures

110

pysyä

to stay, to endure

111

ajan hämärään asti

to time indefinite

112

hämärä, iltahämärä

twilight

113

muisto

memory

114

sukupolvi

generation

115

sukupolvesta sukupolveen

from generation to generation

116

vuoksi

for the sake of (postposition)

117

tuntea

to feel

118

hän tuntee mielipahaa

he feels sorry, he feels compassion

119

epäjumalat

idols

120

hopeaa

silver

121

ihmiskätten työtä

the work of human hands

122

suu

mouth

123

tunnettu

known

124

rikkaus (rikkauden)

wealth

125

etukäteen

in advance, beforehand

126

ainoastaan

only

127

niin entä sitten?

so what? what of it?

128

On niin kuin hän sanoo

It is as he says

129

minä olen kutsuva

I'm inviting

130

rakkas, rakkaus

love

131

voidelluilla

anointed, lubricated

132

Pyhällä hengellä voidelluilla kristityillä

Anointed Christians

133

toivo

hope (noun)

134

pyhä kansakunta

holy nation

135

poikkeuksellisella

exceptional

136

useimmilla

most

137

nykyään

today

138

ikuisesti

forever

139

erikois-

extra-, special

140

suhde

relationship, liaison, ratio

141

paneutua

to focus on

142

pieni lauma

little flock

143

muut lampaat

other sheep

144

he muodostavat

they compose, they make up

145

Nykyään

Today

146

Today

Nykyään

147

yhden lauman

one flock

148

one flock

yhden lauman

149

erikoissuhde

special relationship

150

special relationship

erikoissuhde

151

osoittaa

demonstrate, prove

152

demonstrate, prove

osoittaa

153

varmasti

certainly, surely

154

certainly, surely

varmasti

155

miten paljon

how much

156

how much

miten paljon

157

arvostamme

we appreciate

158

we appreciate

arvostamme

159

arvostaa

to appreciate

160

to appreciate

arvostaa

161

Tässä kirjoituksessa

In this article

162

In this article

Tässä kirjoituksessa

163

erilaisiin tapoihin

different ways

164

different ways

erilaisiin tapoihin

165

ilmaista

express (v)

166

express (v)

ilmaista

167

kiitollisuus

gratitude

168

gratitude

kiitollisuus

169

kiitollisuutemme

our gratitude

170

our gratitude

kiitollisuutemme

171

suuresta kunniasta

great glory

172

great glory

suuresta kunniasta

173

vihkiä

to dedicate

174

to dedicate

vihkiä

175

vihkimme

we dedicate

176

we dedicate

vihkimme

177

Mikä on yksi tapa....

What is one way...

178

What is one way...

Mikä on yksi tapa...

179

samankaltaista

something similar

180

something similar

samankaltaista

181

suhde

relationship, ratio

182

suhteesta

relationship with

183

relationship, ratio

suhde

184

relationship with

suhteesta

185

arvostuksemme

our appreciation

186

our appreciation

arvostuksemme

187

arvostukset

appreciation

188

appreciation

arvostukset

189

tunnustaa

recognize or acknowledge

190

recognize or acknowledge

tunnustaa

191

virallisesti

formally or officially

192

formally or officially

virallisesti

193

toisten edessä

in front of others

194

in front of others

toisten edessä

195

totella

to obey

196

to obey

totella

197

totella häntä

to obey him

198

to obey him

totella häntä

199

hänet kastettiin

he was baptized

200

he was baptized

hänet kastettiin

201

ikään kuin

as if, in effect

202

as if, in effect

ikään kuin

203

hän tarjoutui

he offered

204

he offered

hän tarjoutui

205

tarjoutua

to offer

206

to offer

tarjoutua

207

since

lähtien

208

lähtien

since

209

since birth

syntymästään lähtien

210

syntymästään lähtien

since birth

211

Jehova suhtautui

Jehovah welcomed, Jehovah responded

212

Jehovah responded (welcomed)

Jehova suhtautui

213

suhtautua

relate, respond, welcome

214

relate, respond, welcome

suhtautua

215

Havainnollista sitä...

Illustrate...

216

Illustrate...

Havainnollista sitä...

217

heti

immediately

218

immediately

heti

219

kyyhkynen

dove

220

dove

kyyhkynen

221

tavoin

like (post-position)

222

like (post-position)

tavoin

223

ääni

sound, voice

224

sound, voice

ääni

225

olen hyväksynyt

I have approved, I have accepted

226

I have approved, I have accepted

olen hyväksynyt

227

hyväksyä

accept, approve

228

accept, approve

hyväksyä

229

silti,...

still,...

230

still,...

silti,...

231

elämä

life

232

life

elämä

233

hän siunaa

he blesses

234

he blesses

hän siunaa

235

siunata

to bless

236

to bless

siunata

237

Kuvitellaan

Let's imagine

238

Let's imagine

Kuvitellaan

239

istuttaa

to plant

240

to plant

istuttaa

241

Eräänä päivänä

(On) one da

242

(On) one day

Eräänä päivänä

243

poimia

to pick, to pick up

244

to pick, to pick up

poimia

245

Tällaiset kysymykset

Such questions

246

Such questions

Tällaiset kysymykset

247

mieleenkään

unthinkable

248

unthinkable

mieleenkään

249

ottaa vastaan

receive

250

receive

ottaa vastaan

251

sen sijaan

instead

252

instead

sen sijaan

253

arvokkaampi

worth more

254

worth more

arvokkaampi

255

varmasti

certainly

256

certainly

varmasti

257

omasta vapaasta tahdostamme

of our own free will

258

of our own free will

omasta vapaasta tahdostamme

259

tunne

feeling

260

feeling

tunne

261

tunteita

feeling

262

feelings

tunteita

263

niitä kohtaan

towards them

264

towards them

niitä kohtaan

265

halukkaasti

willingly

266

willingly (2 words)

mielellään, halukkaasti

267

askel

step

268

step

askel

269

tietenkin

of course, surely

270

of course, surely

tietenkin

271

kaikkien muiden ihmisten tavoin

like all other people

272

like all other people

kaikkien muiden ihmisten tavoin

273

siksi

because

274

because

siksi

275

hallitusvalta

rulership, sovereignty

276

rulership, sovereignty

hallitusvalta

277

tunnustat

you confess, you recognize

278

you confess, you recognize

tunnustat

279

tunnustaa

to confess or recognize

280

to confess or recognize

tunnustaa

281

panna merkille

to notice

282

to notice

panna merkille

283

halukkaasti

willingly

284

willingly

halukkaasti

285

Mitä Jehova odottaa niiltä?

What does Jehovah require of them?

286

What does Jehovah require of them?

Mitä Jehova odottaa niiltä?

287

whose names

joiden nimet

288

joiden nimet

whose names

289

sen hyväksi

for it

290

for it

sen hyväksi

291

meidän tulee pelätä

we must fear

292

we must fear

meidän tulee pelätä

293

mitä tahansa

anything

294

anything

mitä tahansa

295

pyyhittäisiin pois

would be wiped out

296

would be wiped out

pyyhittäisiin pois

297

sisältyä

to include

298

to include

sisältyä

299

sisältyy

(he / she) includes

300

(he / she) includes

sisältyy

301

siis

therefore

302

therefore

siis

303

muutakin

more

304

more

muutakin

305

lupaamme

we promise

306

we pormise

lupaamme

307

luvata

to promise

308

to promise

luvata

309

nämä askeleet

these steps

310

vain kerran

only once

311

only once

vain kerran

312

päivästä päivään

from day to day

313

from day to day

päivästä päivään

314

olemme asettuneet

we have settled

315

we have settled

olemme asettuneet

316

asettua

to settle

317

asettua

to settle

318

tottelevaisuutemme

our obedience

319

our obedience

tottelevaisuutemme

320

tottelevaisuus

obedience

321

obedience

tottelevaisuus

322

torjumme

we reject

323

we reject

torjumme

324

torjua

to reject or prevent

325

to reject or prevent

torjua

326

tahansa

any

327

any

tahansa

328

kuvaannollisesta

figurative

329

figurative

kuvaannollisesta

330

sisältyy

includes or involves

331

includes or involves

sisältyy

332

sisältya

to include or involve

333

to include or involve

sisältya

334

lupaamme

we promise

335

we promise

lupaamme

336

luvata

to promise

337

to promise

luvata

338

Nämä askeleet

these steps

339

these steps

Nämä askeleet

340

askel

step

341

step

askel

342

vain kerran

only once

343

only once

vain kerran

344

olemme asettuneet

we have settled, we are standing

345

we have settled, we are standing

olemme asettuneet

346

läpi elämän

through life

347

through life

läpi elämän

348

maailmalliset halut

worldly desires

349

worldly desires

maailmalliset halut

350

muut ihmiset

other people

351

other people

muut ihmiset

352

eroavat toisistaan

differ from each other

353

differ from each other

eroavat toisistaan

354

edellinen

previous

355

previous

edellinen

356

käsiteltiin

(it) treated or dealt with

357

(it) treated or dealt with

käsiteltiin

358

käsitellä

deal with

359

deal with

käsitellä

360

Raamatun kertomuksia

Bible accounts

361

Bible accounts

Raamatun kertomuksia

362

he tunnustautuivat

they professed

363

they professed

he tunnustautuivat

364

kaikkea muuta kuin

anything but

365

anything but

kaikkea muuta kuin

366

kokosydämen

the whole heart

367

the whole heart

kokosydämen

368

kokosydämistä

whole-hearted, exclusive

369

whole-hearted, exclusive

kokosydämistä

370

Jehovalle kuuluminen

belonging to Jehovah

371

belonging to Jehovah

Jehovalle kuuluminen

372

muutakin

more

373

more

muutakin

374

merkitsee

(it) means

375

(it) means

merkitsee

376

merkitä

subscribe, mean

377

subscribe, mean

merkitä

378

vankasti

firmly

379

välillä

between

380

between

välillä

381

vanhurskaan

righteous

382

jumalattoman

wicked

383

wicked

jumalattoman

384

righteous

vanhurskaan

385

palvelemattoman

not serving

386

not serving

palvelemattoman

387

tulisi olemaan selvä ero

there would be a clear distinction

388

there would be a clear distinction

tulisi olemaan selvä ero

389

näkyä selvästi

to appear clearly

390

to appear clearly

näkyä selvästi

391

tulisi näkyä muille

should be visible to others

392

should be visible to others

tulisi näkyä muille

393

Arvostuksemme sitä kohtaan...

Our appreciation towards it...

394

Our appreciation towards it...

Arvostuksemme sitä kohtaan...

395

ilmeinen

obvious

396

obvious

ilmeinen

397

Hengellisen edistymisemme

Our spiritual progress

398

Our spiritual progress

Hengellisen edistymisemme

399

Pystyvätkö toiset näkemään

Can others see

400

Can others see

Pystyvätkö toiset näkemään

401

tilaisuus

opportunity

402

opportunity

tilaisuus

403

todistaja

witness (noun)

404

witness (noun)

todistaja

405

murheellinen

sad

406

sad

murheellinen

407

kertoa toisille

tell others

408

tell others

kertoa toisille

409

he eivät erotu

they do not stand out

410

they do not stand out

he eivät erotu

411

ikävä kyllä

unfortunately

412

unfortunately

ikävä kyllä

413

ero A ja B välillä

the difference between A and B

414

the difference between A and B

ero A ja B välillä

415

lihan haluihin

the desires of the flesh

416

the desires of the flesh

lihan haluihin

417

keskittyä

concentrate or focus

418

concentrate or focus

keskittyä

419

Parane pian.

Get well soon.

420

Get well soon.

Parane pian

421

pukeutua

to dress

422

to dress

pukeutua

423

ulkoasu

appearance, look

424

appearance, look

ulkoasu

425

suosia

to favor

426

to favor

suosia

427

sopimatton, sopimattomia

inappropriate, unsuitable

428

inappropriate, unsuitable

sopimatton, sopimattomia

429

tyylejä

styles

430

styles

tyylejä

431

tiukkoja vaatteita

tight clothes

432

tight clothes

tiukkoja vaatteita

433

paljastavia vaatteita

revealing clothes

434

revealing clothes

paljastavia vaatteita

435

hengellisissä tilaisuuksissa

in spiritual occasions

436

in spiritual occasions

hengellisissä tilaisuuksissa

437

heidän hiustyylinsä

their hairstyle

438

their hairstyle

heidän hiustyylinsä

439

huomiota herättävä

striking, eye-catching

440

striking, eye-catching

huomiota herättävä

441

äärimmäisyyksiin menevä

extreme

442

extreme

äärimmäisyyksiin menevä

443

muiden

other

444

other

muiden

445

joukossa

among

446

among

joukossa

447

erottaa

distinguish

448

distinguish

erottaa

449

On muitakin alueita

There are other areas

450

There are other areas

On muitakin alueita

451

todistajat

witnesses

452

witnesses

todistajat

453

vaikutus

effect

454

effect

vaikutus

455

ollessaan

while

456

while

ollessaan

457

sellainen, sellaisia

such a thing

458

välttämättä

necessarily

459

necessarily

välttämättä

460

joutua

get, go, fall

461

get, go, fall

joutua

462

ojentaa

stretch out

463

stretch out

ojentaa

464

seurakunnassa

in the congregation

465

in the congregation

seurakunnassa

466

kielteisesti

negatively

467

negatively

kielteisesti

468

pyrkiä

to strive to

469

to strive to

pyrkiä

470

Älä anna niiden

Do not let them

471

Do not let them

Älä anna niiden

472

suojella

to protect

473

to project

suojella

474

lietsoa

to stir up

475

to stir up

lietso

476

varallisuus | varallisuuden

wealth | wealth's

477

komeilevaa näyttämistä

showy display

478

showy display

komeilevaa näyttämistä

479

nykyisessä asiainjärjestelmässä

in the current system of things

480

in the current system of things

nykyisessä asiainjärjestelmässä

481

tervemielisesti

with a healthy mind

482

with a healthy mind

tervemielisesti

483

vanhurskaasti

righteously

484

righteously

vanhurskaasti

485

antaumus

devotion

486

devotion

antaumus

487

elämäntavastamme

our way of life

488

our way of life

elämäntavastamme

489

puheestamme

our speech

490

our speech

puheestamme

491

pukeutumisestamme

the way we dress

492

the way we dress

pukeutumisestamme

493

ulkoasusta

appearance

494

appearance

ulkoasusta

495

työmoraalista

work ethic

496

work ethic

työmoraalista

497

sekä

together with

498

together with

sekä

499

suhtautumisesta

attitude

500

attitude

suhtautumisesta

501

hellitä

to loosen

502

to loosen

hellitä

503

hellittä

to ease off

504

to ease off

hellittä

505

hellittämättö

unabated

506

unabated

hellittämättö

507

hellittämättöman

unremitting, intense

508

unremitting, intense

hellittämättöman

509

harras

devout

510

devout

harras

511

toisiamme kohtaan

towards each another

512

towards each other

toisiamme kohtaan

513

kohdella

to treat

514

to treat

kohdella

515

seuraaja

follower

516

follower

seuraaja

517

opetuslapsi

disciple

518

disciple

opetuslapsi

519

Mooseksen laista

about Moses' law

520

about Moses' law

Mooseksen laista

521

havainnollistaa

to visualize

522

to visualize

havainnollistaa

523

Jehovan tunteita

Jehovah's feelings

524

Jehovah's feelings

Jehovan tunteita

525

seurakunnan jäseniä

members of the congregation

526

members of the congregation

seurakunnan jäseniä

527

olevia välineitä

utensils

528

utensils

olevia välineitä

529

tarkoitus

purpose

530

purpose (noun)

tarkoitus

531

eli

or

532

or

eli

533

erilleen

apart

534

apart

erilleen

535

yksityiskohtaiset

detailed

536

detailed

yksityiskohtaiset

537

ohjeiden rikkojia

offenders

538

offenders

ohjeiden rikkojia

539

eloton | elottomista

lifeless (nominative and elative)

540

lifeless (nominative and elative)

eloton | elottomista

541

väline

instrument, implement

542

instrument, implement

väline

543

Erään kerran

once, one time

544

once

Erään kerran

545

koskea

to touch

546

to touch

koskea

547

silmäterä

pupil of the eye

548

pupil of the eye

silmäterä

549

kiinnittää huomiota

pay attention

550

to pay attention

kiinnittää huomiota

551

huomio

attention

552

attention

huomio

553

tekemisissä

dealing

554

dealing

tekemisissä

555

tuntea

to know (like a person), to feel, seem

556

to know (like a person), to feel, seem

tuntea

557

selvillä kaikesta

knowing about everything, keenly aware

558

knowing about everything, keenly aware

selvillä kaikesta

559

kohdella

to treat

560

to treat

kohdella

561

kohtelemme

we treat

562

we treat

kohtelemme

563

epäystävällisesti

unkindly

564

unkindly

epäystävällisesti

565

toisamme kohtaan

toward one another

566

toward one another

toisiamme kohtaan

567

varmoja

confident

568

confident

varmoja

569

panna merkille

to take notice

570

to take otice

panna merkille

571

hylätä

to reject

572

to reject

hylätä

573

viisas

wise

574

wise

viisas

575

vapaaehtoisesti

voluntarily

576

vapaaehtoisesti

vapaaehtoisesti

577

kieron

twisted

578

twisted

kieron

579

vääristyneen

distorted

580

distorted

vääristyneen

581

sukupolvi

generation

582

generation

sukupolvi

583

moite

blame

584

blame

moite

585

moitteeton | moitteettomia

blameless, impeccable

586

blameless

moitteeton

587

viaton

innocent

588

innocent

viaton

589

loistaa

to shine

590

to shine

loistaa

591

valaisin

lamp

592

lamp

valaisin

593

päättäväisesti

determinedly

594

determinedly

päättäväisesti

595

kaikenlaisen

all kinds of

596

all kinds of

kaikenlaisen

597

palkita

to reward

598

to reward

palkita

599

ehdottomasti

absolutely

600

absolutely

ehdottomasti

601

pitää paikkansa

hold true

602

hold true

pitää paikkansa

603

riippumatta siitä

regardless of it

604

regardless of it

riippumatta siitä

605

kohdata

to encounter

606

to encounter

kohdata

607

kuolema

death

608

death

kuolema

609

erottaa

distinguish, divide, dissociate

610

distinguish, divide, dissociate

erottaa

611

innokkaasti

eagerly

612

eagerly

innokkaasti

613

herättää eloon

to bring to life

614

to bring to life

herättää eloon

615

kuolemaan nukahtaneet

(they) fell asleep in death

616

(they) fell asleep in death

kuolemaan nukahtaneet

617

siunaus | siunauksia

blessings

618

blessings

siunaus | siunauksia