Frågepapper Flashcards Preview

Affärskunskap > Frågepapper > Flashcards

Flashcards in Frågepapper Deck (27)
Loading flashcards...
1

Vilka är dom fem P.na?

Produkt, plats, pris, personal och påverkan

2

Vilken företagsform kräver en kapitalinstats på 25 000kr?

Aktiebolag

3

Vad gör en revisor?

Granska företagets räkenskaper

4

Vad står SWOT för?

SWOT = Strength, weakness, oppurtunitets och threats

5

Hur många ägare måste ett handelbolags ha?

Två eller fler

6

Vilka fyra frågor ställer man när man formulerar sin affärside?

Vad? Vem? Hur? Var?

7

Vad är skillnader på inbetalning och utbetalning?

En inbetalning - När pengar kommer in till företaget
En utbetalning - När pengar lämnar företaget

8

Ge några exempel på fasta och rörliga kostander?

Fasta - Löner, hyra, el och liknande

Rörliga - Material

9

Vad visar en resultatbudget?

En handlingsplan i siffror

10

Vilken är den största kostanden för företaget?

Löner

11

Vad är likvida medel?

Det tillgångar som finns direkt tillgängliga, det som kan användas omedelbart

12

Hur kan man minska sitt kapitalbehov?

Hålla koll på kassaflödet, betala räkningar omedelbart

13

Hur går distributionskedjan?

Producent, Grossist, Detaljist (Återförsäljare) och Konsument

14

Varför ska man inventera?

För att hålla sig informerad av vad som finns på lager

15

Vad är skillnader på eget kapital och främmande kapital?

Eget kapital - Tillskott som kommer från ägaren
Främmande kapital - Lån från banker och andra kreditinstitut

16

Vilka olika sätt kan man använda för att marknadsföra?

Personlig försäljning, sociala medier, hemsida, film, tv och reklam

17

Vad står minnesregeln AIDAS för?

A - Attention
I - Interest
D - Desire
A - Action
S - Satisfaction

18

Hur länge ska du spara alla dina kvitton?

7 år

19

Vilka är dom 4 stegen i marknadsföringsarbetet?

1. Marknadsanalys - Var?
2. Marknadsbearbetning - Hur?
3. När?
4. Genomförande och uppföljning. Så här gör vi! Vad blev resultatet?

20

Vad gäller första 6 månaderna och efter 6 månader i reklamation?

Första 6 - Måste säljaren bevisa att felet inte fanns från början
Efter 6 - Övergår bevisbördan till köparen istället

21

Vad är utgående/ingående moms?

Utgående - Den moms företaget tar ut av sina kunder och som läggs ovanpå försäljningspriset
Ingående - Det avdrag man gör för moms som man själv betalat när man köpt varför och tjänster
Ingen kostnad för företaget, har rätt att få tillbaka.

22

Vem har en A-skattsedel, F-skattsedel och FA-skattsedel?

A - Att arbetsgivaren drar av skatten på din lön och betalar in sociala avgifter
F - Om man ägnar sig åt näringsverksamahet, såväl aktiebolag, handelsbolag och enskilda näringsidkare

23

Vad menas med sociala avgifter?

Arbetsgivaravgifter

24

Vad är ett kollektivavtal?

En skriftlig överenskommelse mellan en arbetstagarorganisation å ena sidan och en arbetsgivarorganisation

25

Vad ska et anställningsavtal innefatta?

1. Arbetsplats
2. Arbetsuppgifter
3. Anställningsformen
4. Uppsägningstid
5. Lön och förmåner
6. Arbetstider
7. Semester
8. Om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal

26

Vem betalar arbetsgivaravgiften?

Arbetsgivaren

27

Hur länge varar en provanställning?

Högst 6 månader