Frågepapper Flashcards Preview

Affärskunskap > Frågepapper > Flashcards

Flashcards in Frågepapper Deck (25)
Loading flashcards...
1

När uppkommer en kostnad, bokföringsmässigt?

När företaget förbrukat det man har köpt in

2

Vad är en juridisk person?

Har rättigheter som en fysisk person men kan vara ett företag, förening, stat osv

3

Vad karaktäriserar ett handelsbolag?

Minst två delägare, inget kapital, juridisk person, ägarna ansvariga

4

Om du vill att ditt firmanamn ska vara skyddat i hela landet, vilken företagsform bör du då välja?

Aktiebolag

5

Vad innebär inventering av lager?

Notering av exakt vilka produkter som finns i lager, görs när räkenskapsåret är slut

6

Vad menas med dubbelbokföring?

Att varje affärshändelse förs in på två olika konton

7

Vad är utgående moms?

Den moms som företaget tar ut av sina kunder och som läggs ovanpå försäljningen

8

Vad ska en affärside säga?

Vad? Vem? Hur? Var?

9

Vad är eget kapital i ett företag?

Tillskott som kommer från ägaren eller ägarna till företaget

10

Vad är en budget?

Beräkning i förväg över alla inkomster och utgifter under ett år

11

Vad menas med likviditet?

Det tillgångar som finns direkt tillgängliga, det som kan användas omedelbart

12

Vad kallar vi tillsvidareanställning i dagligt tal för?

Fast anställning

13

Vad innebär bokföring?

En löpande redovisning av alla ekonomiska transaktioner i ett företag

14

Vad är vanligtvis de största utgifterna vid driften av en skönhetssalong?

Löner och hyra

15

Vilka kostander täcker ansvarsförsäkring för en salong?

Täcker skadeståndskrav som kan uppstå genom verksamhet eller på grund av fel i produkter som företaget levererat

16

Vad är likviditetsbudget?

En plan över kassaflödet, alla framtida in/ut betalningar i ett företag

17

När uppkommer bokföringsmässigt en intäkt?

Under en perioden då arbetet eller den sålda produkten har levererats

18

Vad är ingående moms?

Ingen kostnad för företaget utan ett belopp man har rätt att få tillbaka

19

Vad karaktäriserar ett aktiebolag?

En eller fler ägare, juridisk person, inget ansvar för skulder, kapitalinsats på 25 000kr, skyddat i hela landet

20

Vad menas med ingående varukostnad?

Hela ens kostnad för varan, inköpspris + frakt, expeditionsavgift och eventuell försäkring

21

Vad innebär solidariskt ansvar?

Att var och en av ägarna kan tvingas ensam att betala det bolaget är skyldigt

22

Hur ofta måste varulagret inventeras?

En gång per år, men helst så ofta som möjligt

23

Vad är främmande kapital i ett företag?

Lång från banker och andra kreditinstitut

24

Vad karaktäriserar en enskild firma?

En ägare, inget startkapital, ansvarar själv för företagets skulder

25

Vad är ett kollektivavtal?

Skriftlig överenskommelse mellan arbetstagarorganisation och en arbetsgivarorganisation