Instuderingsfrågor Flashcards Preview

Affärskunskap > Instuderingsfrågor > Flashcards

Flashcards in Instuderingsfrågor Deck (35)
Loading flashcards...
1

Vilka fyra delar bör ingår i en affärside?

Vad? Vem? Hur? Var?

2

Vad är skillnaden mellan ett brett och ett smalt sortiment?

Brett mycket att erbjuda, smalt inte mycket att erbjuda

3

Om du tänker t ex en salong, vad skulle kunna vara en bra lokalisering för denna om du vill locka många kunder?

Centralt, allmänna platser där många människor går förbi

4

Hur kan man prova sin affärside och vad bör man ta hänsyn till?

Provar genom SWOT-analysen + Pn:A

5

Vad är en fysisk person?

Fysisk person är en term för en person i egentlig mening, en människa, till skillnad från en juridisk person som exempelvis är ett bolag

6

Vad är en juridisk person?

Juridisk person är ett begrepp för en sammanslutning (ett företag) som har egen rättskapacitet

7

Beskriv en enskild firma, vad som är utmärkande

Fysisk person, inget kapital, en ägare och ägaren är ansvarig

8

Vad innebär obegränsat ansvarig?

Att man är ansvarig själv eller flera delägare

9

Vad innebär solidariskt ansvarig?

Att de är solidariskt ansvariga innebär att vara och en av delägarna ensam kan tvingas att betala det bolaget är skyldigt

10

Beskriv ett aktiebolag, vad som är utmärkande?

Juridisk person. 25 000kr i kapital, bolaget ansvarar, en eller flera ägare och skyddat namn i hela landet

11

Vad är skillanden mellan ett handelsbolag och ett kommanditbolag?

I kommanditbolag kan man enbart ha en ägare men flera ansvariga. I handelsbolag finns det flera ägare. En person har obegränsat ansvar

12

Vad menas med att teckna firma?

Att teckna firma betyder att man har behörighet att skriva under olika handlingar så att det blir bindande för företaget

13

Vad är en inbetalning?

När företaget erhåller betalning t ex från en kund, pengarna kommer in till företaget för något du sålt

14

Vad är en kostnad?

Är en periodiserad utgift som man redovisar när den är förbrukad

15

Ge exempel på en fast kostnad?

Löner och hyra

16

Vad kallas skillnaden mellan intäkt och kostnad?

Resultat/Resultaträkning / Vinst & förlust

17

Vad är ingående varukostnad (IVK) ?

IVK är hela din kostnad för varan dvs, inköpspris + frakt + expeditionsavgift + eventuell försäkring

18

Varför gör man en likviditetsbudget?

En likviditetsbudget är en plan över kassaflödet, alltså framtida in-ut betalningar i ett företag

19

Ge exempel på främmande kapital?

Exempelvis banklån, leasing eller leverantörsskulder

20

Hur kan man minska sitt kapitalbehov?

Genom att fakturera fort, inga betalningspåminnelser

21

Vilka är de olika leden i distributionskedjan?

Producent - Grossist - Detaljist (Återförsäljare) - Kund

22

Vad ska man tänka på när beställda varor levereras?

Att kontrollera det varor man tagit emot överensstämmer med det som anges på följesedeln eller specifikationen

23

Vad ska man tänka på vid kontakt betalning (bokföringmässigt) ?

Att man får kvitto på det med specifikation av vad inköpet gäller och med moms angiven

24

Vad är inventering?

När räkenskapsåret är slut inventerar man.
Innebär att man noterar exakt vilka produkter som finns i lager och vad det är värda

25

Hur ofta måste man genomföra en inventering?

När räkenskapsåret är slut, men bra att göra så ofta som möjligt

26

Vad är marknadsföring?

Att upplysa sitt företag, att få människor och andra företag att just köpa från DITT företag

27

Inom marknadsföring talas det om fyra frågor, vilka är dessa?

1. Marknadsanalys - var?
2. Marknadsbearbetning - Hur?
3. När?
4. Genomförande och uppföljning - Så här gör vi? Vad blev resultatet?

28

Vilka fem grundsyften talar man om vid utformning av reklam?

AIDAS
1. Attention - Uppmärksamhet
2. Interest - Intresse
3. Desire - Köplust
4. Action - Handling
5. Satisfaction - Tillfredsställelse

29

Vad är bokföring?

En löpande redovisning av alla ekonomiska transanktioner i ett företag

30

Vad är en verifikation?

Innebär att det skall finnas skriftliga underlag för alla affärshändelser i företaget