Stjärnmarkeringar Flashcards Preview

Affärskunskap > Stjärnmarkeringar > Flashcards

Flashcards in Stjärnmarkeringar Deck (27)
Loading flashcards...
1

Beskriv företagsformen Aktiebolag

En eller flera ägare, 25 000kr i kapital, juridisk person, bolaget ansvarar och skyddat namn i hela landet

2

Beskriv företagsformen Enskild näringsidkare

Fysisk person, inget kapital, en ägare och ägaren ansvarar

3

Beskriv företagsformen Handelsbolag

Juridisk person, inget kapital, två eller flera ägare och ägarna är ansvariga

4

Vad är skillnaden mellan Handelsbolag och Kommanditbolag?

En ägare i kommanditbolag men flera ansvariga

5

Vad gör en revisor?

Kan hjälpa dig med företagets räkenskaper

6

Inbetalning?

När företaget erhåller betalning från kund

7

Utbetalning?

När företaget betalar räkningen, pengar går ut från företaget

8

Inkomst?

Pengar som företaget får när företaget säljer eller en tjänst, knuten till tidspunkt

9

Intäkt?

Intäkter är värdet på utförda prestationer under en viss period

10

Utgifter?

Uppstår löpande vid inköp av varor och tjänster

11

Kostnad?

Är en periodiserad utgift som man redovisar när den är förbrukad

12

Vilken kostnad är störst för en salong?

Löner

13

Intäktskalkyl = ?

Hur mycket kan jag dra in i intäkter på en dag?

14

Kostnadskalkyl = ?

Vad kostar produkterna jag köper in till min salong?

15

Priskalkyl prissättning = ?

Tar jag rätt betalt för mina varor och tjänster?

16

Vad är budget?

En prognos över framtida planerade ekonomiska händelser

17

Vad är resultatbudget?

Visar om företaget kommer gå i vinst eller förlust. Består av beräknade intäkter och kostnader

18

Vad är likviditetsbudget?

Redogör för planerade inbetalningar och utbetalningar

19

Vad är Balansbudget?

Visar tillgångar, skulder och eget kapital

20

Vad innebär eget kapital (EK)?

Ägarens satsning och eventuellt vinst som företagaren sätter in

21

Vad innebär främmande kapital (FK)?

Banklån, leverantörsskulder och leasing

22

Hur går distributionskedjan?

Producent - grossist - återförsäljare (detaljist) och kund

23

Vad är målet inom marknadsföring?

Att få folk att handla från ditt företag

24

Vad är AIDAS?

A - Attention - Väcka uppmärksamhet
I - Interest - Väcka intresse
D - Desire - Väcka köplust
A - Action - Leda till köp eller handling
S - Satisfaction - Tillfredsställelse

25

Citat inom försäljning med möte av kunden?

Behandla din kund som en helig ko, inte en kassako

26

Utgående moms är?

Kallas det som företaget lägger på sina varor och tjänster. Den moms du tar UT av dina kunder på din försäljning

27

Ingående moms är?

Kallas det som företagets betalar när det köper in varor till företaget