Fysik Flashcards Preview

Svenska för maskinteknik > Fysik > Flashcards

Flashcards in Fysik Deck (12):
1

verkar på

act on (vector)

2

gravitationsacceleration

gravitation acceleration

3

flödehastighet

flow rate

4

våglängden

wave length

5

flytkraft

byonanvy force

6

friktion

friction

7

luftmotstånd

drag force

8

indelas

split, devided

9

vrifningsaxeln

rotational axis

10

omgivning

environment, context

11

utgår från

assume

12

Betraktelsesätt

approach