Math Flashcards Preview

Svenska för maskinteknik > Math > Flashcards

Flashcards in Math Deck (39):
1

addera

add up

2

plussa ihop

sum up

3

varv

turen
round

4

vinkelbåge

angular arc

5

rektangel

rectangle

6

så tänk på det

so think about it

7

ett tal

value

8

kubikrot

cubic root

9

omvändlings faktorn

cooficient 'preobrazovanija'

10

rätvinklig

right angled

11

likbent triangel

ravnostoronnii treugolnik

12

lika stora

equally large

13

fyrhörning

'prjamougolnik'

14

omvandla

convert

15

enhet

unit

16

enhetsomvandling

unit conversion

17

mätningar

measurements

18

mätetal

measure number

19

mätvärden

measured number

20

tal

number

21

hur noga

how exactly (precisely)

22

härledda enhet

derived unit

23

spänning

voltage

24

spets

tip

25

vektoriella storheter

vectorial quantities

26

en pil

an arrow

27

x y axeln

x y axis

28

nedåtriktade

downwards directed

29

uppåtriktade

upwards directed

30

rita

draw

31

vinkelrätt

perpendicular

32

multiplicerad

multiplied

33

storhet

quantity

34

sats

batch

35

upphöjt till

'v stepeni'

36

skalär

scalar

37

vektor

vector

38

sker

occurs

39

polynomet gradtal

degree of a polynom