Matlab Flashcards Preview

Svenska för maskinteknik > Matlab > Flashcards

Flashcards in Matlab Deck (18):
1

exekvera

execute

2

anropa

call

3

variabler

variables

4

definieras

defined

5

lagras

stored

6

åtkomlig

accessible

7

tal

number

8

utföra

execute

9

försumbart liten

negligible small

10

slinga

loop

11

antal

quantity

12

överensstämma

correspond

13

anropet

call (of a function in Matlab)

14

upprepning

repetition

15

snöflinga

*

16

varv

turn

17

semikolon

;

18

slinga

loop (e.g. while slinga)