General Flashcards Preview

Svenska för maskinteknik > General > Flashcards

Flashcards in General Deck (18):
1

tillhörande

Associated

2

stöd

Support

3

främja

promote

4

erhållas

obtained

5

förutsatt

providet
given

6

tavlan

blackboard

7

slumpen

random

8

tonvikt

emphasis
accent

9

alltså

thus

10

fundera

think

11

fast

though

12

förhindra

prevent

13

urval

selection

14

vars

whose

15

slarvigt

carelessly

16

böja

bend

17

parantes

parentheses 'skobki'

18

sammanhanget

context