Glas Flashcards

1
Q

Vilka är huvudbeståndsdelarna i glas?

A

Glasbildare, flussmedel, stabilisatorer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Ge exempel på olika glasbildare.

A

Kiseldioxid, boroxid

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Varför används flussmedel vid glastillverkning?

A

Sänker smältpunkten

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad är värmeabsorberande glas?

A

Glas som absorberar värmestrålning, innehåller viss mängd metalloxider

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hur påverkas glas av alkaliskt vatten – exempelvis från betong?

A

Löser upp glasets ”nätverk” – etsar glaset

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad är flytglas? Hur tillverkas detta?

A

Glas med helt parallell yta – smält glasmassa flyter ut på en helt plan yta

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad är trådglas? Vilka egenskaper har denna typ av glas?

A

Glas med invalsat nät, minskar risker för skador när det går sönder

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vilka typer av säkerhetsglas finns? Hur tillverkas dessa?

A

Härdat lamellglas – härdas med hjälp av uppvärmning och avkylning samt har är uppbyggt av flera lager glas med plast emellan

  • Härdat glas
  • Säkerhetslaminerat glas
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hur kan man förändra glasets transmission för ljus av olika våglängd?

A

Glaset beläggs med tunna metallskikt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Beskriv principiellt uppbyggnaden av förseglad ruta. Vilka positiva effekter erhålls vid användning av sådana enheter?

A

Två eller fler rutor med hermetiskt slutet utrymme emellan – fyllt med gas. Minskar värmegenomgången

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad är glasbetong?

A

Glashålblock – kan muras med. Vanligt på 60-70 talet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly