Metallurgi Flashcards

asd

1
Q

Vad menas med en vakans?

A

Att en atom fattas i ett kristallgitter

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad är en dislokation?

A

En störning i gittret

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hur påverkar dislokationerna metallernas egenskaper?

A

Hållfastheten och deformationsbenägenheten

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad är en korngräns i metall?

A

Ett skikt i oordning. Ofta startpunkt för korrosion.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Nämn en egenskap som hänger samman med en finkornig struktur.

A

Högre hållfasthet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hur påverkas mikrostrukturen hos metaller vid valsning?

A

De sträcks ut, deformeras

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vilka tre metoder används för att förändra egenskaperna hos metaller?

A

Legering, kallbearbetning, värme-/kylabehandling

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vilka egenskaper kan ändras vid legering av metaller?

A

Hållfasthet, hårdhet, slagseghet, krypningsbenägenhet, deformationsförmåga, korrosionshärdighet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad blir effekten av kallbearbetning?

A

Högre hållfasthet men sprödare

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad sker vid åldring av en metall?

A

Materialet blir sprödare, åldring uppstår ofta vid kallbearbetning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly