Aluminium och koppar Flashcards

1
Q

Hur och av vad tillverkas aluminium?

A

Bauxitlera. Kemisk process ger ren aluminiumoxid som ett pulver. Därefter smältning som ger ren metall.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Ungefär hur stor är energiåtgången vid tillverkning av aluminium? Hur stor är energiåtgången vid omsmältning av aluminium?

A

15 000 kwh/ton vid ”nytillverkning”. Vid omsmältning är energiåtgången ca 5 %

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hur är aluminiums beständighet i alkaliska miljöer?

A

Korroderar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vilka olika metoder finns för att ge korrosionsskydd åt aluminium och aluminiumlegeringar?

A

Oxidering av ytskiktet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Jämför aluminium och stål i följande avseenden:
Densitet:
Hållfasthet:

A
  • Aluminium 2700 kg/m3 och stål 7850 kg/m3

- Aluminium knappt hälften av stålets hållfasthet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Jämför aluminium och stål i följande avseenden:
Längdutvidgningskoefficienten:
Värmeledningsförmåga:

A
  • Dubbelt så stor som stålets

- Tre gånger större än stålets

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad är mässing?

A

Koppar legerad med zink

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad är brons?

A

Koppas legerad med tenn

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad är ärg?

A

Oxidskikt på koppar – efter lång tid drabbar föremål av koppar eller kopparlegeringar som till exempel mässing eller brons

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly