Plast och gummi Flashcards

1
Q

Vad är plast?

A

Polymerer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad är en polymer?

A

En lång rad av molekyler uppbyggda av grundämnen kol och väte

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad är en monomer?

A

En enstaka molekyl

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad är en sampolymer?

A

Polymerer av flera slags monomerer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Beskriv den principiella skillnaden i egenskaper hos termoplaster och härdplaster

A

Termoplaster kan smältas och återanvändas, härdplaster förkolnar och förstörs vid högre temperaturer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad är en elastomer?

A

Gummi Ett material med högelastiska egenskaper

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Varför kan plaster med samma namn ha väsentligt olika egenskaper?

A

Kan ha olika polymerstorlek, olika polymerhalt, olika fyllmedel och olika tillsatsmedel osv

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Ge exempel på tillsatsmedel och hjälpmedel vid plasttillverkning och beskriv deras verkan

A

Stabiliserande – förbättrar beständigheten,

mjukgörare – gör polymeren mindre hård och spröd

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Ge exempel på några viktiga termoplaster för byggnadsändamål

A

Polyeten, polystyren, polyvinylklorid (PVC

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Ange en egenskap som är speciell för akrylplast

A

Ljustransparens

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Ange några vanliga användningsområden för PVC

A

Rör, golvbeläggningar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Ge exempel på några viktiga härdplaster för byggnadsändamål.

A

Epoxi, polyuretan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vilken är den viktigaste termo- respektive härdplasten, som används i cellplast?

A

Polystyren resp. polyuretan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vilka huvudsakliga nackdelar har plaster som konstruktionsmaterial?

A

Långtidshållfastheten , brand

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly