Stål Flashcards

1
Q

Vilka grundämnen ingår i stål?

A

Järn och kol

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad menas med kolstål? Ge exempel på produkt.

A

Stål med stor andel kol vilket ger hög hållfasthet men är sprött. Exempelvis verktyg och knivblad.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad menas med höglegerat stål? Ge exempel.

A

Ett stål med stor andel legeringsmaterial, exempel rostfri armering

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad innebär seghärdning av stål? Beskriv processen.

A

Stålet som är hett valsas och kyls ner snabbt i vattenbad direkt efter valsning vilket ger ett höghållfast skal, därefter får stålet efterkylas i rumstemperatur vilket ger en seghärdad övergång mellan den segare kärnan och det hårdare skalet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Beskriv principen för svetsning av stål.

A

Material smälts samman

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad menas med kolekvivalenten och i vilket sammanhang är denna storhet viktig?

A

Förhållandet mellan mängden kol och legeringsämnen. Vid svetsning är det viktigt att veta detta förhållande då det påverkar svetsen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vilka olika metoder kan användas för att skydda stål mot korrosion?

A

Rostskyddsmålning, förzinkning, emaljering, korrosionshämmande legeringar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Hur kan man skydda stål mot höga temperaturer?

A

Gjuta in stålet i betong, klä in med gips, måla med brandskyddsfärg

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly