GNR Flashcards Preview

SIS > GNR > Flashcards

Flashcards in GNR Deck (173)
Loading flashcards...
1

Akuutin ripulin syitä - ei verinen

◦ Suolistoinfektio
 Antibioottiripuli
 Turistiripuli
 Ruokamyrkytys
 Muu akuutti infektio
◦ Myrkylliset yhdisteet
 Sienimyrkytys
 Raskasmetallit

2

Akuutin ripulin syitä - verinen

◦ Tulehduksellinen
suolistosairaus
 Haavainen koliitti
 Crohnin tauti
◦ Iskeeminen koliitti
◦ Divertikuliitti
◦ Suolistoinfektio
 Antibioottiripuli
 Turistiripuli
 Ruokamyrkytys
 Muu akuutti infektio
◦ Käänteishyljintä
(GVH)

3

Akuutti ripuli - anamneesi

 Oire
◦Alku, luonne, kesto, kuume?
 Onko perheessä/ympäristössä muita
sairastuneita?
 Matkustus-anamneesi
 Antibioottikuurit
 Onko sairastunut ammatikseen
ruokaa laittava tai jakava?

4

Akuutti ripuli - status

 Yleistila
 Onko potilas kuivunut?
◦ Kieli, silmäkuopat, ihon kimmoisuus
◦ Verenpaine, verenkierron tila
◦ Painonlasku
 Suoliäänten kuuntelu
 Vatsan palpaatio
 TPR
 Tarvittaessa appendix-testit

5

Miten tutkit akuuttia ei-veristä ripulia?

 Akuutti mikrobiperäinen gastroenteriitti tai enteriitti
◦ Kuume, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ja vatsakipu → paranee
yleensä itsestään muutamassa päivässä
 Jos kunto huono, kuivumaa tai potilas selvästi kuumeinen
◦ PVK, CRP, Na, K, Krea
◦ CRP↑ saattaa viitata bakteeriripuliin
 Milloin ulosteviljelyt?
◦ Ulosteviljely 1 (F-BaktVi1: salmonella, shigella, kampylobakteeri,
yersinia)
 Oireet eivät parane noin kahdessa viikossa
 Matkustus-anamneesi
 Elintarviketyöntekijä
 Niveloireita
 Sairaalahoitoon oireiden takia
◦ Ulosteviljely III (F-BaktViIII: ed. + Staf. Aureus, Cereus, Perfr.)
◦ Ulosteviljely-VIP (viljely ja nukleiinihapon osoitus)

6

Miten tutkit akuuttia ei-veristä ripulia?

 Ulosteen Clostridium-NhO (Vilj.+toks.)
◦ Antibiootti-anamneesi
 Ulosteen parasiittinäytteet
◦ Jos matkustus-anamneesi/immuunipuutos
 Entamoeba histolytica, Giardia, Cryptosporium parvum
 Sairaalassa tai epidemian alussa
norovirusnäytteet
 Joskus erityistapauksissa myös serologisia
näytteitä
◦ Kampylo- ja yersinia -vasta-aineet
 Epidemian selvittely
◦ Infektiolääkärin konsultaatio
Turistiripulin aiheut

7

Akuutti verinen ripuli

 Suomessa tavallisimmat syyt Colitis ulcerosa
ja Crohnin tauti
 Suolistoinfektiot
◦ Amoksisilliiniin, penisilliinijohdoksiin liittyvä
hemorraginen koliitti (Klebsiella oxytoca)
◦ Entamoeba histolytica
◦ Enterohemorraginen E. coli (F-EHEC)
◦ …
 Ulosteviljely 1, clostridium-NhO
(viljely+toksiini)
 Kolonoskopia

8

Tavallisimpia kroonisen ripulin syitä

◦ Ripulipainotteinen ärtyvän suolen oireyhtymä ja
toiminnallinen ripuli
◦ Laktoosi-intoleranssi
◦ Krooniset tulehdukselliset suolistosairaudet (IBD)
◦ Mikroskooppiset koliitit
 Lymfosyyttikoliitti
 Kollageenikoliitti
◦ Keliakia
◦ Kasvaimet (ja ohivuotoripuli)
◦ Sappihappojen imeytymishäiriö
◦ Haiman vajaatoiminta

9

Harvinaisempia kroonisen ripulin syitä

 Ruokavalio (esim. makeutusaineet)
 Lääkkeet
 Ruoka-aineallergia (harvinainen aikuisella)
 Ohivuotoripuli ummetuksen takia
 Ileumin leikkaus
 Diabeetikon viskeraalinen neuropatia
 Ohutsuolen bakteerien ylikasvu
 Eosinofiilinen gastroenteriitti
 Tyreotoksikoosi
 Addisonin tauti
 Neuroendokriiniset tuumorit
 Immuunipuutostilat, HIV
 Lyhytsuolioireyhtymä
 Kongenitaaliset tilat, kuten synnynnäinen kloridiripuli
 Suolifisteli

10

Krooninen ei-verinen ripuli - vihjeitä

 Niukka, limainen
◦ Ärtyvän paksusuolen oireyhtymä
◦ Keliakia
◦ Laktoosi-intoleranssi tai muu ruoka-aineintoleranssi
◦ Ruoka-aineallergia
 Runsas, vesimäinen
◦ Mikroskooppinen koliitti
◦ Hormonaalinen ripuli
 Rasvaripuli
◦ Haiman vajaatoiminta
◦ Keliakia
◦ Lyhytsuolioireyhtymä

11

Kroonisen verisen ripulin syitä

 Tulehduksellinen suolistosairaus
◦ Crohnin tauti
◦ Colitis ulcerosa
 Iskeeminen koliitti
 Sädekoliitti
 Vaskuliitit
 Anorektaali-neoplasia

12

Suositus kroonisen ei-verisen ripulin
tutkimusjärjestykseksi

1. Ulosteviljelyt, vasta-aineet, yms.
(vain, jos anamneesi viittaa
infektioon.):
Mikrobi-etiologia
2. Laktoosirasitus tai laktoosi-DNA,
keliakiavasta-aineet, kilpirauhaskokeet:
Laktoosi-intoleranssi, keliakia, kilpirauhasen
liikatoiminta
3. Gastroskopia
ohutsuolibiopsioineen:
Keliakia, giardiaasi, Crohnin tauti,
eosinofiilinen gastroenteriitti, Whipplen
tauti, käänteishyljintä (GVH)

tai ileokolonoskopia biopsioineen:
Crohnin tauti, mikroskooppinen koliitti
(kollageenikoliitti, lymfosyyttikoliitti),
eosinofiilinen koliitti, amyloidoosi, melanosis
coli (laksatiivit: senna, kaskara, aloe), GVH
4. Seleeni-taurikolaattitesti (SeHCAT,
Pt-SapImG):
Sappihappojen imeytymishäiriö

5.Ylävatsan kaikututkimus tai
tietokonetomografia, ulosteen elastaasi I:
Haimatuumori, krooninen haimatulehdus
tai haiman eksokriininen vajaatoiminta
6. Kapseliendoskopia, ohutsuolen
magneettitutkimus:
Ohutsuolen Crohnin tauti, ohutsuolen
lymfooma
7. Glukoosivetyhengitystesti, 13C-Dksyloosi-hengitystesti:
Ohutsuolen bakteeriylikasvu
8. Hormonit: VIP, gastriini, glukagoni,
somatostatiini, kalsitoniini, histamiini,
kromograniini A, du-5HIAA, dUMetanefriini ja normetanefriini:
Neuroendokriiniset tuumorit

13

Krooninen verinen ripuli tutkiminen

 Tutkitaan käytännössä aina
kolonoskopialla
 Limakalvonäytteet histologista tutkimusta
varten

14

Milloin ripulipotilas lähetetään
päivystyksenä sairaalaan?

 Runsas verinen ripuli > 6/vrk
 Kuivunut potilas
 Kuumeinen potilas (?)
 Aneeminen potilas
 Yleisvointi laskenut tai laihtunut
voimakkaasti edeltävästi
 Reilusti suurentunut CRP-arvo
 Elinsiirtopotilas (herkästi) aina

15

Ripulin hoito – kolme pointtia

1. Neste- ja elektrolyyttikorjaus
2. Symptomaattinen hoito
◦ Lievässä ripulissa bulkkilaksatiivat
◦ Loperamidi toiminnallisessa ripulissa
 Ei infektioripulissa
 Ei yleensä IBD:ssä
3. Spesifinen hoito
◦ Hoito perussyyn mukaan

16

Yhteenvetoa ripulista

 Akuutti ja krooninen (alle ja yli 3 viikkoa)
◦ Verinen ja ei-verinen
 Anamneesi
 Muista tarvittaessa ulosteviljelyt!
 Kroonisen pitkittyneen ripulin tärkein tutkimus
on yleensä kolonoskopia biopsioineen
◦ Käytännössä aina indisoitu > 50-vuotiailla
 Ärtyvän suolen oireyhtymä on tavallisin eiverisen ripulin syy nuorilla ja muuten
hyväkuntoisilla henkilöillä

17

Ummetuksen suhteen keskeistä

 Sulje pois akuutti suolitukos
◦ Täydellinen ummetus, kipu, oksentelu, näkyvä
peristaltiikka
 Jatkotutkimukset, jos epäillään orgaanista
syytä
 Mahdollinen ylivuotoripuli ummetuksen
syynä
 Lääkkeet voivat pahentaa tai aiheuttaa
 Yleensä ummetuslääke on tarpeen, jos
potilas käyttää vahvoja opioideja

18

Ummetuksen syitä

 Elämäntavat
◦Liikunnan vähyys
◦Vähäkuituinen ruokavalio
◦Riittämätön nesteiden saanti
◦Stressi ja muut ulkoiset syyt
 Lääkkeet
◦ Opioidit (joskus myös NSAID)
◦ Kalsiuminestäjät, erityisesti verapamiili
◦ Antikolinergiset lääkkeet
 Psykoosi-, ja depressiolääkket, Parkinsonin taudin
lääkkeet, virtsankarkailulääkkeet
◦ Sukralfaatti ja antasidat
◦ Rauta
◦ Diureetit
◦ Antihistamiinit
◦ Ripulilääkkeet
◦ Kolestyramiini
 Metaboliset ja endokrinologiset sairaudet
◦ Dehydraatio
◦ Kilpirauhasen vajaatoiminta
◦ Hyperkalsemia
◦ Diabetes (hyperglykemia, autonomisen
hermoston vaurio)
◦ Uremia (munuaisten vajaatoiminta)
 Neurologiset sairaudet
◦ Aivohalvaus
◦ MS-tauti
◦ Parkinsonin tauti
◦ Selkäydinvaurio
 Psyykkiset sairaudet
◦ Masennus
◦ Psykoosi
◦ Ahdistuneisuus
◦ Somatisaatio
◦ Anorexia nervosa
 Mekaaniset syyt:
◦ Suolitukos
 Kasvaimet
 Vaikea divertikuloosi
 Volvulus
 Ahtaumat
 Anorektumin sairaudet
◦ Anaalifissuura, peräpukamat
◦ Rektoseele, rektumproplapsi
 Muita sairauksia
◦ Hirschsprungin tauti
◦ Skleroderma
◦ Amyloidoosi
 Idiopaattinen ummetus
◦ Hitaan läpikulkuajan ummetus
◦ Lantion pohjan toimintahäiriö (outletobstruktio)
 IBS

19

Ummetuspotilaan anamneesi

 Mikä on potilaan ongelma?
◦ Toimiiko suoli harvoin?
◦ Vai onko itse ulostamistapahtuma vaikeutunut tai
häiriintynyt? Joutuuko ulostamista auttamaan sormin?
◦ Onko muita oireita?
 Laihtuminen, verta ulosteessa, vatsakipua, onko ulostaminen
kivuliasta?
◦ Miten kauan oireet ovat jatkuneet?
 Elämäntavat, käytetty lääkehoito, muut sairaudet
 Onko ummetus pääoireena vai vaihteleeko
mahasuolikanavan toiminta?

20

Ummetuspotilaan status ja
tutkimukset

 Yleisstatus
 Vatsan alue
◦ Inspektio, palpaatio
 Arvet, tyrät, resistenssit
 TPR ja proktoskopia: pukamat, fissuurat
 Natiivivatsa-RTG, jos epäily suolitukoksesta
tai paralyyttisestä ileuksesta
 PVK, CRP, Na, K, Krea, TSH, Ca, fP-Gluk
 Kolonoskopia, jos epäily orgaanisesta syystä
◦ Käytännössä kaikille yli 50-vuotiaille

21

Vaikean ummetuksen tutkimuksia
erikoissairaanhoidossa

 Perusselvittelynä kolonoskopia
 Paksusuolen radiologinen transit-aikatutkimus
 Defekografia/MRI-defekografia
◦ Laskeumat, rektoseele, invaginaatio, outlet-obstrukstio
 Anaalinen manometria (Hirschsprungin tauti)
 ENMG
◦ Sulkijalihasten ja lantionpohjanlihasten ja häpyhermon
toiminta

22

Ummetuksen hoito

 Elämäntapaohjaus ja potilasneuvonta
◦ Liikunta
◦ Nesteitä 1.5-2 l/vrk, kuidun lisääminen
 Karsitaan ummetusta aiheuttavia lääkkeitä
 Lyhytaikainen ummetus
◦ Suolta stimuloivia laksatiivoja voi käyttää lyhytaikaisesti
(bisakodyyli, natriumpikosulfatti)
◦ Pienoisperäruiske laukaisee hankalan ummetuksen
 Pitkäaikainen ummetus
◦ Bulkkilaksatiivat, laktuloosi,
makrogoli/polyetyleeniglykoli
◦ Pienoisperäruiskeet
◦ Naisille prukalopridi (5-HT4
-reseptorin agonisti)
◦ Linaklotidi (IBS)

23

Leikkaushoito ja muut hoidot

 Ummetuksen leikkaushoidon ehdoton aihe
megakoolon
 Hitaan läpikulkuajan ummetus
◦ Hyvin harkiten
 Laskeumien korjaus jos ulostamisfunktion
häiriö
 Aikuisiällä todettu Hirschsprungin tauti
 Mitä menetelmiä?
◦ Joskus perinteinen suolihuuhtelu
(tetraplegiapotilaat)
◦ Subtotaali kolektomia
◦ Perkutaaninen endoskooppinen kolostomia
(antegradinen lavaatio)

24

Ummetus - take home message

 Ummetus on yleinen vaiva
 Yleisin syy on toiminnallinen
 Potilaalle tulee ohjata
asiaankuuluva
ummetuksen omahoito
 Jos ns. red flag –oireita,
kolonoskopia

25

IBD

IBD = Inflammatory Bowel Disease =
Tulehdukselliset suolistosairaudet

Crohnin tauti (CD)
Colitis ulcerosa (CU)
Välimuotoinen koliitti (IBDU)
Mikroskooppinen koliitti
Lymfosyyttikoliitti
Kollageenikoliitti

26

IBS

IBS = irritabile bowel disease ERI KUIN IBD

27

Crohn

Crohn = Crohnin tauti, regionaalinen enteriitti
voi olla ohutsuolen alusta peppureikään asti, leviää syvempiin kerroksiin, voi tehdä ahtaumia ja fisteleitä

28

CU

CU = Ulceratice colitis, ulseratiivinen koliitti, haavainen paksusuolen
tulehdus

29

Keliakia oireet

KLASSISET
• Rasvaripuli
• Laihtuminen,
kasvuhäiriöt, kakeksia
• Puutosanemiat
• K-vitamiinin puutos
• Oireinen osteoporoosi
• Lymfooma
NYKYÄÄN USEIN
• Löysät ulosteet
• Ilmavaivat, vatsakivut,
yleinen huonokuntoisuus
• Makrosytoosi (MCV ↑)
• Piilevä
osteopenia/osteoporoosi
• Suoliston ulkopuolisia
oireita: neurologiset,
niveloireet
• OIREETON
SATTUMALÖYDÖS

30

Keliakia suolisto-oireet

n
Ripuli ja löysät ulosteet
Vatsakipu
Vatsan turvotus
Suoliston kouristukset ja ilmavaivat
Pahoinvointi
Ruokahaluttomuus
Oksentelu
Rasvaripuli

Suolisto-oireet rauhoittuvat dieetillä
yleensä melko nopeasti
• Hoitovaste yleensä sitä parempi mitä
vaikeammat oireet ennen hoitoa
• Ripuli häviää yleensä viikoissa
• Limakalvovaurion parannuttua suolistooireet häviävät yleensä kokonaan