H12: Executieve functies Flashcards Preview

Neuropsychologie > H12: Executieve functies > Flashcards

Flashcards in H12: Executieve functies Deck (17):
1

Twee belangrijke kenmerken PFC (H12: executieve functies):

1. Bidirectioneel (krijgt input maar gaat zelf naar veel gebieden!)

2. Veel interconnecties binnen PFC (laat PFC toe om complexe beslissingen te maken!)

2

Kenmerken schade aan de PFC (H12) (5):

1. Problemen met controle & initiatie gedrag

2. Abstract denken verstoord

3. Verstoring van cognitieve estimatie

4. Beperkte cognitieve flexibiliteit (moeilijk reageren op nieuwe info)

5. Problemen bij doelgerichte gedragingen

3

Pyschologische inertie:

voortzetten van bestaande toestand (neiging om passief te blijven).

Vb: niet opstaan om drinken te gaan halen als je dorst hebt

4

Perseveratie (H12):

herhalen van bepaald gedrag

5

Problemen met initiatie / controle / beëindigen gedrag door schade aan de PFC meten we met (2):

1. Vloeiendheidstest
2. Wisconsin card sorting task

6

Als iemand afwas ziet staan en oncontroleerbaar begint af te wassen door schade aan de PFC noemen we dit 'problemen met...'

problemen met inhibitie

= Typisch kenmerk voor PFC patiënten!

7

vooral .... gebieden spelen een rol bij het uitbouwen van een COGNITIEVE REPRESENTATIE

prefrontale gebieden

8

We maken gebruik van de ... taak om de Cognitieve Flexibiliteit bij PFC patiënten te meten:

Oddball taak:

(P300 meten via ERP)

9

Self ordered pointing task (H12): wordt gebruikt om ... te meten

mate van uitvoeren doelgerichte gedragingen

10

Bij de HERKENNINGSTAAK bij PFC patiënten (H12) zien we dat er problemen zijn als er schade is aan de Frontale / Temporale lob

temporale lob

11

Bij de RECENTHEIDSTAAK bij PFC patiënten (H12) zien we dat er problemen zijn als er schade is aan de Frontale / Temporale lob

Frontale lob

12

De ERN (Error-related negativity) vindt plaats in de ...

Anterieure Cingulate Cortex (ACC)

13

Gratton effect (H12):

Er wordt relatief sterker gereageerd op een incongruente trial NA een congruente trial

14

Er zijn drie soorten taken om conflict monitoring / adaptatie uit te voeren:

1. Stroop
2. Simon
3. Flanker

15

Post error storing (ook geassocieerd met ACC) zorgt voor:

systeem updaten na het maken van een fout

= mate van gedragsadapatatie hangt dus samen met de MATE VAN ACTIVATIE van de ACC

16

Als er schade aan de DLPFC is treedt ... op (3):

1. Problemen bij het onthouden van een doel.

2. Problemen bij beoordelen van temporele relaties tussen items.

3. Verhoogde afhankelijkheid van omgevingsfactoren.

17

Managerial Knowledge units (H12):

MKU's = Scripts, schema's,..

Schade aan de PFC zou deze MKU's kunnen verstoren en daardoor doelen, plannen en doelgericht gedrag verstoren.