Herpesvirus Flashcards Preview

virus > Herpesvirus > Flashcards

Flashcards in Herpesvirus Deck (39)
Loading flashcards...
1

HSV1/2 (Struktur)

lineær DS DNA, + envelope, alfa-herpesvirus, 150nm i diameter, Mellem capsid og envelope findes et tegument, som indeholder proteiner og enzymer, som er vigtige for initieringen af replikationen. (DNA afhængig DNA polymerase og svenging enzymer). Koder for 10 glykoproteiner – VAP, fusionsproteiner, strukturelle proteiner, immun escape proteiner og andre funktioner.

2

HSV1/2 (replikation)

medføre lytiske infektioner i fibroblaster og epitheliale celler – latente infektioner i neuroner.
HSV-1 binder hurtigt og effektivt til celler gennem en initial interaktion med heparan sulfat(proteoglycan) fundet på ydersiden af mange celler penetrering til cellen kræver interaktion med nectin 1 (som polioreceptor).
IE-produkterne er proteiner, som fremmer transkription og DNA-syntese. Early-proterinerne er en DNA-afhængig-DNA-polymerase, samt en thymidin-kinase. HSV kan inficere de fleste celler i kroppen.
Virus kan spredes mellem celler gennem intracellulære bror undslipper immunrespons.

3

HSV1/2(patogenese)

Binder til mucoepithelceller, medfører lysis af disse celler pga. hæmmet DNA-syntese. Herfra spredes virus retrograd i det innerverende neuron, typisk ganglion trigeminale. Her holdes virus i skak af CD8-celler og IFN-gamma. Ved immunsupprimering, stress, traume, UV, kan der ske reaktivering, og virus vandrer langs neuronet og giver udslag i hudområdet, som er innerveret. Tilbagevendende infektion er typisk mildere. Hvis der først dannes IE-proteiner, så vil cellen lysere. I latente celler transkriberes derfor kun LAT-gener, som koder for mikro-RNA, som hæmmer dannelse af flere proteiner.
Virus hæmmer MHC-1-fremstilling, kan lave syncytier og gemme sig latent i neuroner.

4

HSV1/2 (undslippe immunsystem)

Har mange måder at undslippe immunsystemet på
1) Blokere interferon induceret inhibition af viral protein syntese
2) Forhindre CD8 T celle genkendelse af inficerede celler
3) Undslipper antistof neutralisation og clearance ved direkte celle til celle spredning
4) Skjuler sig under latente infektioner af neuronet.

5

HSV1/2 (Epidemiologi)

Inficeret for livet
Transmitteres i sekretioner og ved tæt kontakt. Transmitteres i vesikelvæske, spyt og vaginal sekretioner. (gemmer sig i trigemniale ganglier)
Spredes oftest ved oral kontakt, ved at dele glas, tandbørste eller andre spytindeholdende genstande. Kan inficere fingre eller øjne.
90% der lever i U lande har antistof mod HSV-1 ved 2 års alderen.
Meget labil og inaktiveres ved indtørring, opløsningsmidler og i GI tragt.
Ekslusivt human sygdom

6

HSV 1 (symptomer)

En klar vesikel på en rød base pustular lesions ulcers crusted lesions
Herpes labialis: klare vesikler ulcerate placeret rundt eller igennem munden (ganen, pharynx, gingivae, buccal mucosa og tungen.) (coxsackievirus læsioner, akne kan ligne)
Herpetic keratitis: (ét øje typisk -keratoconjunctivitis) kan føre til blindhed
Herpes whitlow: (infektion af fingre) – sker ofte for tandlæger.
Herpes gladiatorum: infektion af kroppen – wrestling – rugby.
Eczema herpeticum: børn med aktiv eksem promovere spredning af infektion lang huden binyre, lever og andre organer.
Genital herpes: OS MÆND typisk i glans eller skaftet af penis – urethra. Hos kvinder: vulva, vagina, cervix, perianal område eler inderlår – kløe og mucoid vaginal udledning.
Herpes encephalitis (1)(vandrer retrograd fra ganglion trigeminale), en af temporale lober, patologi og immunpatologi destruktion af loben der ses erythrocytter i CSV, kramper, neurologiske abnormaliteter.

Klinisk manifest: bevidsthedspåvirkning, ændringer i personlighed, hovedpine, hukommelsestab, feber, opkast, kramper.

7

HSV(diagnostik)

Tzank smear: Der ses syncytier og Cowdry Type A intranukleære inklusioner.
Man kan påvise antigen med ELISA eller PCR- CSV.

8

HSV(behandling)

Acyclovir og valacyclovir: Forforyleres af virussens thymidinkinase, hvorefter midlet virker som en nukleosid-analog og hæmmer den DNA-afhængige-DNA-polymerase. Ændret adfærd.
- Hæmning af DNA syntesen
- Lytisk replikation stoppes i early fasen
- Latente virus reservoir berøres ikke.

9

HSV(hvad skal der til før en virus kan ligge latent?)

Hvad skal der til før en virus kan ligge latent?
1) Lytisk genekspression, hæmmes for at undgår cytopatiske effekter
2) Host celle responser som apoptose og innat immunitet skal blokeres
3) Det adaptive immunrespons skal indvaderes eller blokeres så infektionen ikke cleares.

(undertrykkelse af immediate early gener latens oprettes)
LAT blokere IE gen – udtryk replikation blokeres.

10

HSV (reaktivering fra latens)

1) IFN-a/B og CD8 T celler ned
2) IE op (ICP0)
Stres stimuli stress signal ICP0 ekspression reaktivering

11

HSV(2)

Smitte: Typisk seksuel kontakt, eller fra mor til barn. Inficerer typisk genitalierne. Ved neonatal smitte er prognoserne dårlige.
Dorment i sacral ganglia.

HSV2 vil oftere føre til viræmi og dermed systematiske forkølelses symptomer.
Kan føre til aseptic meningitis hos unge og voksne.

HSV neonates infektion: fatal sygdom, skyldes HSV-2 infektion, fås in utero, barn får sepsis og vesikulære lesioner/ikke altid til stede progression af infektionen til CNS død, mental retardering eller neurologisk handicap selv ved behandling.

12

Varizella zoster virus (VZV)struktur

DS DNA, + envelope, alfa-herpesvirus. Mindste genom af alle herpesvirus.

13

VZV(replikation)

Replikeres ligesom de andre herpesvirus.

14

VZV(patogenese)

inhalation af dråber/aerosoler primær infektion af tonsillerne og mucosa i luftvejene blod og lymfe reticuloendotheliale system sekundær viræmi T-celler disse T-celler overfører virus til hudens epithelceller. Virus kan også findes i lungerne, og dette udgør en stor smitterisiko. Der udvikles latens i den dorsale rod af spinalganglierne eller kranienerveganglierne. Hermed kan der opstå reaktivering.
reaktivering virus replikere og frigives lang hele den neurale pathway for at inficere huden medføre vesikulær udslæt langs hele dermatomet (herpes zooster).
Antistof er vigtig for at begrænse spredningen

15

VZV inkubationstid

14 dage

16

VZV smitte

Dråber/aerosoler, dvs. luftbåren, direkte kontakt med udslæt. Vertical transmission

17

VZV symptomer

Der ses udslæt og feber samtidig (skoldkopper), men udslættene er på forskellige stadier. Ved reaktivering ses helvedesild, et smertefuldt udslæt begrænset til det dermatom, hvis ganglie er inficeret latent. Der kan ses postherpes neuralgi (smerter i huden, efter udslættene er ophelet), pneumoni.

18

VZV diagnostik

CPE er syncytier og Cowdry Type A intranukleære inklusioner. ELISA på hudskrab. PCR.

19

VZV (behandling)

Ikke nødvendig for børn.
Voksne og immunsupprimerede kan behandles ved valacyklovir, ACV og famiciclovir. Der findes vaccine (live) til børn og stærkere vaccine mod zoster til ældre.

20

Herpesvirus (replikation generelt)

i kernen, samme for alle. Virus binder til cellen, kan være drevet af unik receptor. Kan være receptorer som er bredt udtykt. Virus invadere deres værtcelle fusion af viruskappen med cellemembranen Virus kommer ind i cytoplasmaet DNA’et smides ind i kernen ekspressionen af immediate, early og late proteiner kontrolleret gennem feedback inhibition + feed forward aktivering har alfa – beta nonstrukturelle proteiner – enzymaktivitet (thymidinkinase og DNA polymerase), y proteinerne er de strukturelle proteiner som indfår i viruspartiklen nye infektiøse partikler dannes i cellekernen nukleokapsid får kappe ved knoopskydning i kernemembranen virus ERcelleoverfladen lyse eller latens infektion

tidligfase laves nyt DNA, late: oakkes proteiner der er lavet med det nye genom der er lavet. Samles nye viruspartikler vira transgolgi netværk eller lysere. Mange herpesvirus inficere lytisk i den produktive fase.

21

Beta herpesvirus

HHV- 6 og 7, cytomegalovirus

22

Beta herpesvirus (latenst)

epithelceller og eller celler af hæmatopoietisk oprindelse

23

HHV6/7 (struktur)

DS DNA, + envelope, beta-herpesvirus. To varianter HHV-6A og HHV-6B. HHV-7. De er alle af familen roseolovirus. Lymfotropisk. 45% af populationen er seropositive for HHV6 ved alderen 2 år. 100% for voksne. Associeret med almindelig sygdom hos børn – exanthem subitum- roseola.

24

HHV6/7(patogenese)

infektion sker tidligt i livet Virus replikeres i spytkirtler, og smitter gennem spyt. HHV 6 Inficere primært lymfocytter specielt CD4 T-celler, og laver latens infektion i T-celler og monocytter. Celler hvor virus replikere er store og lysbrydende og har inklusion bodies. Replikationen kontrolleres af cellemedieret immunitet.
Aktiveres hos patienter med AIDS eller andre lymfoproliferative og immunsuppressive sygdomme og medføre opportunistiske sygdomme.

25

HHV6/7(inkubationstid)

4-7 dage

26

HHV6/7(symptomer)

Børn: Exanthem subitum/roseola (tredagesfeber). Først høj feber (4dage), (nogen gang så høj feber at der forekommer seizure), derefter udslæt (alle steder undtagen ansigt ifølge sketchy mikro).--> varer i omkring 24-48 timer. Tilstedeværelsen af inficerede T celler eller aktivering af forsinket type hypersensitivitet T cell i huden kan være årsag til udslættet.

Etablere livslang latent infektion i T celler

Voksne: Kan give mononukleoselignende sygdom og lymfadenopati, kan være en cofaktor for AIDS.

HHV-6 har også været associeret med multiple sclerose og kronisk svækket syndrom.

27

HHV6/7(transmission)

Seksual, især homoseksuelle mænd.

28

gamma herpesvirus

esptein bar virus, HHV-8

29

gamma herpesvirus (latens)

lymfoide celler og blandt epithel og endothel

30

epsten bar virus(struktur)

DS DNA, + envelope, gamma-herpesvirus.