Influenzavirus Flashcards Preview

virus > Influenzavirus > Flashcards

Flashcards in Influenzavirus Deck (21)
Loading flashcards...
1

struktur

SS RNA, negativ sense, segmenteret, + envelope, Orthomyxovirus. Segmenteret RNA genom. Tilader man kan blande genomer fra forskellige virus (shift A) eller RNA ændrer virusgenomet via mutation (B og A). overfladeproteiner HA og NA samt matrixproteiner.

2

Funktion af NA

forhindre infektion af allerede inficerede celler, nyt virus frigives lettere fra cellen, mindsker sammenklumpning af virus, spalter mucin (cirus spredes lettere i luftvejene)

Neuraminidasen (NA) er også et glykoprotein, som har enzymatisk aktivitet. NA kløver de sialsyreholdige receptorer på målcellerne, hvilket modvirker sammenklumpning, øger frigivelsen af virioner fra cellen og sørger for, at samme celle ikke inficeres flere gange (økonomisk).

3

Funktion af M1 og M2

protonpumpe, pumper protoner ind i virus, der derved opløser cellen/aktiverer H proteinet.

M1-proteinet sørger for samling af nye virioner. M2-proteinet danner en protonpumpe i virionets membran og sørger for udpakning af virusfrigivelse i målcellen.

4

Påvirker mennesker

H1-H3 og N1-N2

5

Findes kun i naturen

H4-H18 og N3-N9

6

Funktion af HA

Hæmagglutinin (HA) er et glykoprotein, som er virionets VAP og binder til sialsyreholdige receptorer på epithelceller og promoverer fusion af envelopen med cellemembranen. HA kan desuden hæmagglutinere (binde og aggregere) erythrocytter, og det er mod HA, at der laves beskyttende antistoffer.

7

Replikation

epithelcellerne i de øvre luftveje(primære replikation. HA binder til sialsyreholdige receptorer på epithelceller internalisering i vesikel envelopen fusionerer med endosom-membranen M2-proteinet forsurer endosomet og opløser envelopen, hvorved capsidet leveres til cytoplasmaet selvom der er tale om en RNA-virus, så transporteres genomet til kernen (orthomyxovirus den eneste undtagelse) ved hjælp af en RNA-afhængig-RNA-polymerase dannes mRNA, som transporteres til cytoplasmaet, hvor det translateres til protein derudover dannes positive RNA-strenge, der anvendes som template til at generere nye negative strenge i kernen genomet samles med capsidet og transporteres til cellemembranen, hvori HA og NA sidder ved budding får virionet sin envelope og glykoproteiner.

8

patogenese

Virus binder sig først til epithelcellerne i de øvre luftveje(primære replikation), hvor mucus-secernerende celler og ciliebærende celler dræbes. Herved mistes luftvejenes primære forsvarsmekanisme (risiko for sekundær bakteriel infektion, samlet set nedsat innat immunitet). NA kløver de sialsyreholdige receptorer, hvilket modvirker sammenklumpning, bedre frigivelse af virus fra cellen og modvirker, at samme celle inficeres flere gange. Desuden spaltes mucin, hvorved virus lettere spredes. Der ses ingen viræmi, så de systemiske symptomer skyldes interferoner og cytokiner, (Il1, Il6, TNF alfa og INF’er) som frigives i respons på virusinfektionen.
Der ses en inkubationstid på 1-4 dage, sygdommen varer i 6 dage, men vævsbeskadigelse på grund af immunsystemet kan tage uger at regenerere. Vævsskaden skyldes CD8-medieret angreb mod viruspeptider.
Influenza A er en zoonose, hvorfor der kan forekomme pandemier på grund af antigen-shift, hvor et dyr inficeres med to influenza-typer på samme tid. Der sker altså en rekombination af HA og NA. Da Infleunza B ikke er en zoonose, ses her ikke shift. For begge kan der opstå drift, som er mindre mutationer for HA og NA, som medfører epidemier.
Smitter via dråber/aerosoler.

9

inkubationstid

1-4 dage

10

symptomer

prodromale symptomer som hovedpine og generel utilpashed i nogle timer pludselig feber, kulderystelser, myalgi, manglende appetit, svaghed, træthed, ondt i halsen og en tør, uproduktiv hoste 6 dage. Der kan ses viral pneumoni i svære tilfælde. Komplikationer er bakteriel pneumoni (Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae eller H. influenzae), encephalitis og Reye’s syndrom (acetylsalicylsyre til børn).
FORLØB: får influenza fårdet bedre så værre igen.
Aspirin: encefalitis, reyes syndrom, hepatisk dysfunktion.

11

diagnostik

Nasopharynx-sekret opsamles med sug RT-PCR for at detektere virus.

12

behandling

- M2-hæmmer: Amantadin.
- NA-hæmmer: Tamiflu.
- Vaccination: Oprensende HA/NA-proteiner fra de tre virus, som globalt set er mest aktuelle det år. Beskyttelse indtræder 2-3 uger efter vaccination.

13

Influenzavirus typer

A, B og C

14

Coronavirus struktur

SS RNA, + sense, + envelope. Kan alligevel passere gennem mave tarm kanalen.

15

Coronavirus replikation

Replikationen sker i vesikler. Ud fra den positive mRNA-streng, som medbringes, afkodes en RNA-afhængig-RNA-polymerase. Nu dannes en negativ streng, som er udgangspunktet for at replikere genomet ved efterfølgende at kopiere denne til en positiv streng. Desuden dannes også ud fra denne negative streng nyt mRNA, som afkodes til proteiner. Der dannes et E1 og E2 glykoprotein. E2 glykoproteinet er virus’ VAP og medierer binding til cellen samt fusion og er målet for neutraliserende antistoffer.

16

Coronavirus patogenese

Coronavirus har optimumtemperatur for vækst ved 33 – 35 grader, og derfor inficeres kun de øvre luftveje. Virus medfører lysis af cellerne og ødelægger dermed det ciliære epithel i luftvejene. Det er typisk børn, som inficeres.

17

coronavirus Smitteveje

Dråber/aerosoler, samt også fækal-oralt (selvom der findes envelope).

18

coronavirus inkubationstid

3 dage

19

coronavirus symptomer

Anden hyppigste årsag til forkølelse efter Rhinovirus. Giver øvre luftvejsinfektion. Kan i få tilfælde give pneumoni, hvis patienten i forvejen har astma eller andre kroniske luftvejssygdomme. Kan give gastoenteritis. Har givet udbrud af SARS (severe acute respiratory syndrome): Her er der tale om en zoonose, hvor virus kan replikere ved 37 grader. Hermed kan de dybere luftveje inficeres, og der opstår en atypisk pneumoni. MERS i Mellemøsten.

20

coronavirus diagnostik

RT-PCR på podning af luftvejene samt fæces. Kun diagnostik for SARS/MERS, ikke almindelig sygdom.

21

coronavirus behandling

Karantæne af SARS-patienter.