Picornavirus Flashcards Preview

virus > Picornavirus > Flashcards

Flashcards in Picornavirus Deck (27)
Loading flashcards...
1

Struktur(Picorna)

SS RNA, + sense, nøgent.
30nm i diameter. Der findes i alt 90 serotyper. Omringet af en icosahedral capsid er resistent mod hårde miljømæssige tilstande som i GI tragt. Har 12 pentamere, hver bestående af 5 protomere enheder af protein. Protomere består af 4 virion polypeptider (vp1-vp4).
Genom: poly A samt VPg i 5’enden. Genomet koder et polyprotein som er proteolytisk kløvet af viralt kodet proteaser til producering af enzymatisk og strukturelle proteiner af virus.

2

Replikation generelt

(cytoplasma) Der er forskellige receptorer: Nogle binder til intracellulære receptorer (ICAM-1), andre til DAF, CD155 (HSV). Når der bindes til receptoren, så frigives VP4 (viral protein) og capsidet svækkes. Via VP1 injekticeres virus gennem membranen og igennem en kanal der skabes af VP1 protein binder direkte til ribosomer. Virale proteiner binder genomet til ER membraner og maskineriet for replikation af genomet samles i vesikler. Der dannes en negativ RNA-streng som template, via virus’ egen RNA-afhængige-RNA-polymerase, ud fra den positive streng. Ud fra den negative RNA streng kan der syntetiseres nyt mRNA/genom. Denne er udgangspunkt for en ny RNA-streng. Der dannes proteiner direkte ud fra den medbragte positive streng.

3

Enterovirus: patogenese

Disse er pH-stabile og protease-stabile. Overføres fækal-oralt. Modstandsdygtige over for mavesyre og galdesyre. Virus kommer ind gennem munden primær replikation i tonsiller og pharynx, samt M-celler og lymfocytter i Peyerske plaques i den intestinale mucosa primær viræmi lymfeknuder, milt og lever sekundær replikation sekundær viræmi.
Fleste er cytolytiske, replikere hurtigt og medføre direkte skade til målcellen.

Virusudskillelsen og produktion fra tarmene kan vare i 30 dage eller længere selv ved tilstedeværelse af humeral immunrespons.

4

Enterovirus: immunitet

Serum antistof forhindre viræmi spredning. Sekretorisk antistof forhindre etablering af infektion i oropharynx og gastrointestinal tragt. HUMORALT: Antistoffer på slimhindeoverflader (sekretorisk IgA) beskytter mod infektion over slimhinderne. Anstistoffer i blodet beskytter mod dissemination til mål-organer. INNAT: makrofag funktionen: cox B bliver værre i dyreforsøg hvis makrofager hæmmes/fjernes.

5

Enterovirus: smittevej

Asymptomatisk smitte via fæces. Dårlige forhold, kontamineret vand. Også smitte via dråber/aerosoler cillier og slimlagsynkning mave-tarm.

6

Polirovirus: adgang til hjernen

adgang til hjernen: inficere skeletal muskulatur rejser op af innerverende nerver til hjernen. Virusen er cytolytisk for motorneuroner af anteriore horn af hjernestammen. Postpolio syndrom: antal af tab af neuroner grundet polio samt ældre alder kan resultere i paralyse senere i livet.

7

Poliovirus typer

3 serotyper

8

Poliovirus udfald for ikke vaccinerede

- Asymptomatisk sygdom: Virus kun i pharynx og maven/tarmen. 90% asymptomatisk.
- Abortiv poliomyelitis: mindre sygdom. 5% inficerede, Feber, hovedpine, utilpashed, ondt i halsen, opkast.
- non-paralytisk poliomyelitis eller aseptisk meningitis: Breder sig til CNS, meninges. Giver rygsmerter og muskelspasmer oveni symptomer fra ovenstående.
- Paralytisk polio: større sygdom, (0,1-2%), Fra blodet til rygmarven til den motoriske cortex. Udfald 3-4 dage efter mindre sygdom er forbigået producere bifasisk sygdom. Her spredes virus fra blodet til anteriore hornceller af hjernestammen og til motorcortex. Der kan forekomme spinal paralyse eller bulbar (cranial) paralyse.
o Paralytisk poliomyelitis- hyppigst: Paralyse uden sensoriske udfald. Assymetrisk slap lammelse – virus invadere motorneuroner i rygmarven. Medfører svækkelse/ødelæggelse af muskelkontrol af de interkostale muskler og trunkus og lemmer. Den progrediere til fuldstændig paralyse meget hurtigt – få dage.
o Bulbar poliomyelitis, 2%: Virus ødelægger glossopharyngeus, vagus og trigeminus nerverne. Medfører svækkelse/ødelæggelse af muskelkontrol af vejrtrækning, tale, synkebevægelser. Dødelighed: 25%-75%.
o Bulbospinal polio- 20%: virus ødelægger rygmarven mellem C3-5. Medføre svækkelse/ødelæggelse af muskelkontrol af diaphragma. Hæmmer vejrtrækning og hjertefunktion.
o Postpolio syndrom: 30-40 år senere. Skyldes en tidligere tab af neuroner.

9

poliovirus inkubationstid

7-14 dage

10

Diagnostik - enterovirus

CSV: mangler neutrofile granulocytter, glukoseniveau normalt, protein kan være elaveret.
ELIZA på serum - detektion af IgM eller en 4 folds stigning i antistof mellem tiden for akut syndrom og rekonvalescens og PCR – detekterer viralt RNA.

11

Polio - behandling

Poliovaccine: Der findes to typer, både en inaktiveret vaccine (SALK) samt en levende svækket vaccine (SABIN). Stimulere begge IgG i blod,
Børn modtager vaccine: 2mdr, 4, 15 og 4-6år.
Konsekvens af levende vaccine: 1) kan inficere immunologisk kompromitterede personer, 2) potentiale for at virus vender tilbage til dets virulente form og medføre paralytiske sygdomme.

12

Coxsackievirus - typer

A og B

13

Coxsackievirus - typisk sygdomsbillede

efter infektion ses typisk milde symptomer, såsom influenzalignende sygdom eller luftvejsinfektion.

14

Coxsackievirus A- karakteristiske sygdomme

o Herpangina vesikulære læsioner, (feber, ondt i halsen, opkastning, klassisk: vesikulære læsioner i bløde gane samt uvula – smerter ved slugning, anorexi): udslæt med blærer på slimhinde ved mandlerne, i ganen og bag svælget. Hyppigst småudbrud ved sensommeren, men kan forekomme hele året (3-10år). Oftest overstået på mindre end en uge.
o HFM-sygdom: Udslæt begrænset til hænder, fødder og mund. Pt er mild febril – sygdommen forbigår på få dage.

15

Coxsackievirus B- karakteristiske sygdomme

o Pleurodyni (Bornholm syge). Også kendt som djævlens greb, pludselig feber og unilateral brystsmerter. Abdominal smerte og opkast kan forekomme og muskler i det involverede site kan være meget ømme. Vare 4 dage.
o Myocardit og pericardial infektion: Mest farlig for nyfødte. Nyfødte har let feber og får pludseligt uforklarligt hjertestop. Cyanose, tachykardi, cardiomegali, og hepatomegaly kan forekomme. Høj mortalitet.

16

Hvordan er diabetes 1 associeret med coxsackievirus B

o Coxsackievirus B kan inficere betaceller i pancreas og medføre type 1 insulin afhængig diabetes som resultat af immun destruktion af langerhanske celler.

17

Coxsackievirus - behandling

der er ingen behandling

18

Echovirus sygdomsbillede

Aseptisk meningitis:
- Paralyser
- Udslæt
- Respirationsvejsinfektioner
Sjældnere forekommer:
- Pancarditis
- Neonatal infektion
- Diarre

19

Poliovirus epidemiologi

Eksklusivt humane patogener. (poliovirus ikke elimineret i nigeria, afghanistan og pakistan. Virus spredes herfra til somalia, kenya, ethiopien, cameroon, syrien og israel.
Polio spredes ofte i sommeren og efteråret.

20

Andre enterovirus sygdomme

- Akut hæmorrhagisk conjunctivitis
- 24 timers inkubationstid
- Coxsackievirus B og echovirus kan krydse placenta og give alvorlig sygdom.

21

Rhinovirus typer

Der findes 100 serotyper

22

Rhinovirus - struktur

SS RNA, + sense, nøgent. Der findes 100 serotyper. 80% binder til receptoren ICAM-1 udtrykt på epitheliale celler og fibroblaster.

23

rhinovirus - patogenese

følsom overfor syre ingen replikation i den gastrointestinale tragt. Gror bedst ved 33 grader, dvs. de har tropisme i nasopharynx og kan ikke overleve længere nede. Smitter gennem næse, mund og øjne infektion kan initieres ved bare en partikel nasopharynx og øvre luftveje primær replikation i næsen bradykinin og histamin fra inficerede celler giver løbende næse nasal sekretion indeholder 500- 1000 virioner pr. milimeter. Interferoner dannes og er medvirkende til symptomer. Cytokiner forstærker spredningen ved opregulering af ICAM-1 viral receptorer. Immunitet mod virus opstår, men der er mange serotyper og man vil derfor kunne smittes igen. Immunitet er kortlivet (kort IgA-respons). Der findes cirka 100 serotyper, hvorfor man hyppigt inficeres flere gange med rhinovirus – dermed ingen vaccine.

Sygdomsbillede: første nys løbende næse nasal obstruktion. Mild ondt i halsen, hovedpine, utilpashed – ofte uden feber. Peak 3-4 dage. Hoste + nasale symptomer finder sted 1-10 dage eller længere.

24

Rhinovirus smitteveje

Dråber/aerosoler, direkte kontakt. Mest tidligt forår og sent efterår pga. sociale begivenheder. Asymptomatiske personer der er inficerede spreder også virus.

25

Rhinovirus Epidemiologi

50% af øvre luftvejsinfektion forårsages af rhinovirus. Forkølelsessymptomer dannes også af enterovius, coronarvirus, adenovirus og parainfluenza virus. Asymptomatisk spredning er normalt. Undergår antigendrift små mutationer. De fleste sygdomme går over efter 2-7 dage.

26

Rhinovirus diagnostik

Ofte unødvendig. RT-PCR – detekterer viralt RNA fra sektret fra nasopharynx. Kan isoleres fra pharynx og sjældens CSF. Demonstreres af typiske cytopatologiske effekter og demonstreres af syrepåvirkning.

27

Rhinovirus behandling

Vasokonstriktorer til nasal brug. Dårlig vaccine-kandidat. Mindsk smitte ved at nyse i ærmet. Supportive behandling: inhalation af varm luft.