Virale gastrointestititter Flashcards Preview

virus > Virale gastrointestititter > Flashcards

Flashcards in Virale gastrointestititter Deck (26)
Loading flashcards...
1

Rotavirus - struktur

DS RNA, nøgent, dobbeltlaget capsid- meget modstandsdygtig, reovirus familien. Det yderste capsidlag indeholder VP4, som er virus’ VAP. 11 segmenter dobbeltstrenget RNA (dsRNA). Runde – hjulformede.

2

Rotavirus replikation

I mavens sure pH bliver VP4 i det ydre capsidlad spaltet til VP5 og VP8, specielt af trypsin. ISVP (infektiøs subviral partikel) kan nu optages af villi i tyndtarmen (primær replikationsted). Den binder, penetrere cellen og tabet dets ydre capsid. Den indre capsid består af enzymer for mRNA transkriptions ved at bruge positive/negative strenge som template. Ud fra den negative RNA-streng syntetiseres mRNA, og dette sker i coren. Herefter forlader mRNA coren og bliver translateret til protein. Herefter samles proteiner og positive RNA-strenge i cytoplasmatiske inklusioner, hvori der dannes en ny negativ RNA-streng ud fra den positive. Herefter buddes coren gennem ER og får påsat flere proteiner.

3

Rotavirus inkubationstid

48 timer

4

Rotavirus patogenese

Rotavirus har et NSP4-protein, som er et enterotoksin. Dette øger calcium-influx til enterocytterne, hvilket ødelægger tight junctions og der sker lækage. Der frisættes også cytokiner, og samtidig øges den neuronale aktivitet, som giver øget sektretion. Desuden øges clorid efflux til lumen. Dvs. at sektretionen øges, mens absorbtionen hæmmes, hvilket giver diarré, dvs. tab af elektrolytter og væske. IgA er vigtig i forsvaret mod rotavirus. Sygdom er selvlimiterende, dog alvorlig ved underernærede børn.

5

Rotavirus symptomer

Hyppigste årsag til diarré hos småbørn under 2 år. Asymptomatisk eller mild diarré hos voksne. Diarré, opkastning, feber og dehydrering. Varighed er 2-6 dage.

6

Rotavirus smitteveje

Fækal-oral, dråber/aerosoler. 100 partikler er nok til at forårsage sygdom= der skal blot få partikler til. Forekommer i store mængder i fæces. Sygdomsforløb er relativ kort.

7

Rotavirus epidemiologi

ansvarlig for 50% af alle børneindlæggelser for dehydrering. Der ses op i mod 1 mio døde om året grundet akut ukontrolleret viral diarre.

8

Rotavirus diagnostik

ELISA for at finde antigen i afføring. RT-PCR. Latex-agglutinations-test.

9

Rotavirus behandling

Væsketerapi med elektrolytter. Der findes vaccine-live attenuated – bivikning entussusception. Rehydrering.

10

Norovirus struktur

SS RNA, + sense, nøgent. (CaliciVirus)

11

Norovirus replikation

jejunum(primær replikation) Ved hjælp af en RNA-afhængig-RNA-polymerase transkriberes en negativ RNA-streng ud fra den positive. Ud fra den negative streng dannes en positiv streng (replikation af genomet), mens den oprindelige positive streng anvendes som mRNA til at danne strukturelle proteiner. Disse kobles sammen til færdigt virion.

12

Norovirus patogenese

10 virioner er nok til at inducere sygdom. Der sker celleskade på enterocytterne, som fører til malabsorbtion af vand og elektrolytter, hvilket medfører diarré. Personer er smittefarlige op til to uger efter sygdomsforløbet er slut.

13

Norovirus inkubationstid

12-48 timer

14

Norovirus smitteveje

indgang: oralt. Erhverves gennem kontaminerede fødevarer eller vand, og smitter fækal-oralt, eller via dråber/aerosoler. Hyppigst om vinteren. Også associeret med kontamineret frosne bær og skaldyr. Virussen dør ved høj temperatur, som ved kogning derfor anbefales at koge frosne bær. Virusiteter i fæces: 10^11 partikler pr gram fæces.

15

Norovirus symptomer

hyppige: Akut kvalme, opkastning og diarré. Feber kan være til stede (hovedpine, muskel/ledsmerter. Varighed er typisk 1-3 dage. Kan være asymptomatisk.

16

Norovirus udskilles...

via opkast og afføring i op til 3 uger.

17

Norovirus diagnose

Afføringsprøve RT-PCR.

18

Norovirus behandling

Væsketerapi med elektrolytter. Isolation, ekstra god hygiejne.

19

Adenovirus struktur

DS DNA, nøgent. Mange serotyper med mange sygdomsbilleder. Diameter på 70-90nm. Unik struktur. Fibre indeholder virale hæftningsproteiner.

20

Adenovirus replikation

Indeholder fibre, som bruges som VAP. Binder sig til en immunoglobulin superfamilie af proteiner, (nogle bruger MHC-1) receptoren bruges også for coxsackievirus B receptormedieret endocytose virusen lysere den endosomale vesikel og capsidet leverer DNA-genomet til kernen hvor den replikeres. Koder for sin egen DNA-polymerase. Transkription af mRNA: Først dannes early proteiner (proteiner, som promoverer cellevækst, samt DNA-polymerasen, samt et E1A-gen, som er et onkogen, idet det kan binde til tumorsupressorgenerne p105RB og p53 kan stimulere cellen til cellevækst). Herefter dannes late proteiner. Capsidet dannes i cytoplasmaet og transporteres herefter til kernen, hvor det samles med DNA. Virioner frigives ved lysis.

21

Adenovirus patogenese

Kan medføre lytisk og latent infektion. Først inficeres epithelceller i oropharynx eller tarmepithel(primær) virus hæmmer cellernes proteinsyntese, hvorved der sker vævsbeskadigelse viræmi der kan dannes latens i lymfoidt væv. Serotype 40 og 41 giver gastroenteritis. Serotype 1-7 giver sygdom i respirationsvejene.

22

Adenovirus smitteveje

Dråber/aerosoler, fækal-oralt.

23

Adenovirus symptomer

Det er primært børn, der smittes, samt der kan ske reaktivering i immunkompromitterede individer. Millitæret i kasserner. Pharyngitis, conjunctivitis (pink-eye), akut respiratorisk sygdom, influenza-lignende symptomer, hoste, laryngitis, strubehoste, bronchiolitis, viral pneumoni, gastroenteritis, diarré. Næsthyppigste årsag til gastroenteritis hos børn efter rotavirus. Hæmorrhagisk blærebetændelse.

24

Adenovirus Epidemiologi

hvis der opstår 3 tilfælde på en uge, eller 2 inden for 48 timer. Handles ikke her, kan det være umuligt at styre.

25

Adenovirus diagnostik

Prøvetagning fra relevant område (fæces) med virus og ELISA. Påvisning af virus antigen (den påvises bedst tidligst i forløbet; negativ test sent i forløbet er ikke konklusivt.

26

Adenovirus behandling

Der findes vaccine, anvendes dog ikke til almenbefolkningen men milliteret. (live attenuated vaccine).