hoofdstuk 1&2 Flashcards

1
Q

formule van dichtheid met de ideale gaswet

A

ρ = m/V = nM/V = PM/RT

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

formule relatieve dichtheid

A

ρr = ρ/ρwater = ρ/1000kg/m³

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

welke grafiek is dit en wat is er constant

A

isotherm en T is constant

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

welke grafiek is dit en wat is er constant

A

isobaar en P is constant

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

welke grafiek is dit en wat is er constant

A

isochoor en V is constant

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

formule V bij isobaar

A

V0 = V bij 0°

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

hoe kom je aan de specifieke gasconstante bij de ideale gaswet

A

PV = nRT

PV = m/M RT

PV = mrT met r de specifieke gasconstante

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

wanneer mag je de ideale gaswet niet gebruiken

A

wanneer de stof niet gasvormig blijft

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

wat is Z + formule

A

Z is de compressibiliteitsfactor = PVm/RT

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

welke situaties zijn er voor Z

A

Z = 1: ideaal gedrag

Z < 1: het gas is meer comprimeerbaar dan het ideale as

Z > 1: het gas is minder comprimeerbaar dan het ideale gas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

door wat kan Z worden bepaald

A

a.d.h.v. een viriaal expansie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

wat is een fluïdum + vb

A

dat is een stof dat kan vloeien vb. gas, vloeistof

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

wat is verzadigingsdampdruk

A

dat is wanneer in een gesloten vat er een evenwicht is tussen de vloeistof en de damp. die druk is gelijk aan de verzadigingsdampdruk en die is enkel afhankelijk van de temperatuur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

wanneer zal de vloeistof koken als je kijkt naar de verzadigingsdampdruk

A

als de verzadigingsdampdruk gelijk is aan de druk bovenop de vloeistof (bv. luchtdruk)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

formule druk (2)

A

P = dF/dA

P = P0 + ρgh

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

formule hydrostatische druk

A

P = ρgh

17
Q

wat doet een druklijn

A

die geeft het verloop van de druk weer in functie van de diepte

18
Q

waar zal de grootste druk zich bevinden in een vloeistof

A

bij niet mengbare vloeistoffen onderaan

19
Q

wat is er speciaal aan de druk hier

A

de druk op een gelijk niveau is gelijk

20
Q

voor wat wordt een manometer gebruikt

A

manometers worden gebruikt om de druk te meten en dit op basis van een hoogteverschil

21
Q

voor wat wordt een manometer gebruikt

A

manometers worden gebruikt om de druk te meten en dit op basis van een hoogteverschil

22
Q

wanneer kan je de hydrostatische druk vergelijking gebruiken

A

enkel wanneer de dichtheid constant is