Hoofdstuk 1: Relationships Flashcards Preview

Engels > Hoofdstuk 1: Relationships > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 1: Relationships Deck (55):
1

spouse

echtgenoot, echtgenote

2

offspring

kinderen

3

sibling

zus/broer

4

infant

kinderen onder de 7

5

youth

jongen

6

elderly

bejaarden

7

ancestor

voorouder

8

posterity

nageslacht

9

hereditary

erfelijk

10

humanity

mensheid

11

to descend from

afstammen van

12

tribe

stam

13

ally

bondgenoot

14

associate

relatie

15

guardian

voogd

16

to rear

opvoeden

17

to shack up

samenwonen

18

to fancy

verliefd zijn op

19

marital

huwelijks-

20

matrimony

huwelijk

21

alimony

alimentatie

22

womanizer

rokkenjager

23

adultery

overspel

24

bigamy

bigamie

25

single

alleenstaand

26

gap

kloof

27

row

ruzie

28

to maintain

onderhouden

29

affection

genegenheid

30

faithful

trouw

31

to age

ouder worden

32

to resemble

lijken op

33

familiar

bekend

34

guestroom

logeerkamer

35

coffin

doodskist

36

deceased

overledene

37

bereavement

sterfgeval, verlies van een dierbare

38

obituary

overlijdensbericht

39

cemetery

kerkhof

40

orphan

wees

41

kennis

acquaintance

42

kennis maken met

to make acquaintance

43

verkering hebben

to date

44

verloofd

engaged

45

uitmaken

to split up

46

vrijgezel

bachelor

47

weduwe

widow

48

collega

colleague

49

opvoeden

to raise

50

passen op

to look after

51

delen

to share

52

worden (+ leeftijd)

to turn

53

puber

adolescent

54

minderjarige

minor

55

mensheid

mankind