Hoofdstuk 5: Quality, frequency and extent Flashcards Preview

Engels > Hoofdstuk 5: Quality, frequency and extent > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 5: Quality, frequency and extent Deck (54):
1

thorough

grondig

2

profound

grondig

3

entire

heel

4

brief

kort

5

substantial

flink, aanzienlijk

6

elaborate

uitgebreid

7

abundance

overvloed

8

lavish

overdadig, buitensporig

9

numerous

talrijk

10

huge

enorm

11

vast

enorm

12

untold

ongekend, onmetelijk

13

merely

alleen, slechts

14

negligible

verwaarloosbaar

15

narrow

smal

16

gorgeous

prachtig

17

bleak

troosteloos

18

trivial

onbelangrijk

19

superficial

oppervlakkig

20

moderate

matig

21

superfluous

overbodig

22

incoherent

onsamenhangend

23

plausible

aannemelijk

24

appropriate

gepast, geschikt

25

outrageous

schandalig

26

atrocious

vreselijk, zeer slecht

27

hideous

afgrijselijk

28

harsh

streng

29

poignant

schrijnend, droevig

30

virtually

vrijwel, praktisch

31

rapid

snel

32

swift

snel

33

to surpass

overtreffen

34

increasingly

steeds meer

35

invariably

altijd

36

potential

mogelijk

37

consistently

consequent, steeds

38

genuine

echt

39

distinct

verschillend

40

onvermijdelijk

inevitable

41

veelvoorkomend

common

42

uitgebreid

extensive

43

aanzienlijk

considerable

44

boeiend

fascinating

45

uitzonderlijk

exceptional

46

terecht

just

47

weinig (+ enkelvoud)

little

48

weinig (+ meervoud)

few

49

meerderheid

majority

50

minderheid

minority

51

geschikt

suitable

52

zoals het hoort

properly

53

streng

severe

54

dankbaar

rewarding