Hoofdstuk 5: Quality, frequency and extent Flashcards Preview

Engels > Hoofdstuk 5: Quality, frequency and extent > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 5: Quality, frequency and extent Deck (54)
Loading flashcards...
1

thorough

grondig

2

profound

grondig

3

entire

heel

4

brief

kort

5

substantial

flink, aanzienlijk

6

elaborate

uitgebreid

7

abundance

overvloed

8

lavish

overdadig, buitensporig

9

numerous

talrijk

10

huge

enorm

11

vast

enorm

12

untold

ongekend, onmetelijk

13

merely

alleen, slechts

14

negligible

verwaarloosbaar

15

narrow

smal

16

gorgeous

prachtig

17

bleak

troosteloos

18

trivial

onbelangrijk

19

superficial

oppervlakkig

20

moderate

matig

21

superfluous

overbodig

22

incoherent

onsamenhangend

23

plausible

aannemelijk

24

appropriate

gepast, geschikt

25

outrageous

schandalig

26

atrocious

vreselijk, zeer slecht

27

hideous

afgrijselijk

28

harsh

streng

29

poignant

schrijnend, droevig

30

virtually

vrijwel, praktisch