Hoofdstuk 4: Feelings and attitudes Flashcards Preview

Engels > Hoofdstuk 4: Feelings and attitudes > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 4: Feelings and attitudes Deck (55):
1

to be eager

heel graag willen

2

keen

enthousiast

3

overwhelmed

overweldigd

4

bliss

geluk, genot

5

seductive

verleidelijk

6

to long

sterk verlangen

7

gratitude

dankbaarheid

8

hilarious

zeer grappig

9

allegiance

trouw

10

hostile

vijandig

11

to appal

verbijsteren

12

appalling

vreselijk

13

indignant

verontwaardigd

14

outrage

verontwaardiging

15

disdain

minachting

16

to despise

minachten

17

resentment

haat, wrok

18

biased

bevooroordeeld

19

furious

woedend

20

anxious

ongerust

21

concerned

bezorgd

22

exasperated

erg geïriteerd

23

anguish

enorme bezorgdheid en angst

24

agonizing

zeer pijnlijk

25

dejected

neerslachtig

26

to daunt

ontmoedigen

27

to sense

voelen

28

commitment

grote inzet

29

tendency

neiging

30

blunt

bot

31

patronising

neerbuigend

32

condescending

neerbuigend

33

suspicious

verdacht

34

malicious

kwaadaardig, boos

35

envy

benijden

36

to grieve

rouwen

37

to mourn

rouwen

38

to dedicate to

wijden aan

39

to come to terms with

accepteren

40

to implore

smeken

41

geestelijk gezond

sane

42

druk (ergens op)

strain

43

huisarts

GP, general practioner

44

raadplegen

to consult

45

eerste hulp

first aid

46

ziektekostenverzekering

health insurance

47

flauwvallen

to faint

48

in elkaar zakken

to collapse

49

ziek worden

to fall ill

50

hoesten

to cough

51

verstuiken

to sprain

52

ziekte

disease

53

wond

injury

54

herstellen

to recover

55

lijnen

to slim