Hoofdstuk 4: Feelings and attitudes Flashcards Preview

Engels > Hoofdstuk 4: Feelings and attitudes > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 4: Feelings and attitudes Deck (55)
Loading flashcards...
1

to be eager

heel graag willen

2

keen

enthousiast

3

overwhelmed

overweldigd

4

bliss

geluk, genot

5

seductive

verleidelijk

6

to long

sterk verlangen

7

gratitude

dankbaarheid

8

hilarious

zeer grappig

9

allegiance

trouw

10

hostile

vijandig

11

to appal

verbijsteren

12

appalling

vreselijk

13

indignant

verontwaardigd

14

outrage

verontwaardiging

15

disdain

minachting

16

to despise

minachten

17

resentment

haat, wrok

18

biased

bevooroordeeld

19

furious

woedend

20

anxious

ongerust

21

concerned

bezorgd

22

exasperated

erg geïriteerd

23

anguish

enorme bezorgdheid en angst

24

agonizing

zeer pijnlijk

25

dejected

neerslachtig

26

to daunt

ontmoedigen

27

to sense

voelen

28

commitment

grote inzet

29

tendency

neiging

30

blunt

bot