Hoofdstuk 9: Communication and information Flashcards Preview

Engels > Hoofdstuk 9: Communication and information > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 9: Communication and information Deck (54)
Loading flashcards...
1

to announce

aankondigen

2

to convey

meedelen, overbrengen

3

to propose

voorstellen

4

to endorse

goedkeuren

5

to preach

preken

6

tabloid

roddelblad

7

headliners

koppen, krantenkoppen

8

topic

onderwerp

9

slip of the tongue

verspreking

10

issue

kwestie

11

ratings

kijkcijfers

12

to highlight

benadrukken

13

newsagent

kiosk, krantenverkoper

14

editor

redacteur

15

latter

laatstgenoemde

16

abbreviation

afkorting

17

to browse

bladeren

18

to survey

enquête, onderzoek, marktonderzoek

19

poll

opiniepeiling

20

to indicate

te kennen geven

21

to define

omschrijven

22

to derive from

afleiden van

23

to imply

blijken uit, laten doorschemeren

24

assertion

bewering

25

to decline

weigeren

26

to evade

ontwijken

27

regardless of

ongeacht

28

significance

belang

29

incomprehensible

onbegrijpelijk

30

oral

mondeling