Hoofdstuk 2: Education Flashcards Preview

Engels > Hoofdstuk 2: Education > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 2: Education Deck (54)
Loading flashcards...
1

public school

particuliere kostschool

2

grammar school

gymnasium

3

comprehensive school

scholengemeenschap

4

boarding school

kostschool

5

GCSE, general certificate of secondary education

examen algemeen voortgezet onderwijs

6

to graduate

afstuderen

7

curriculum

leerplan, vakkenpakket

8

tuition fee

schoolgeld

9

grant

studiebeurs

10

careers adviser

decaan

11

compulsory

verplicht

12

obligatory

verplicht

13

attendance

aanwezigheid

14

punctual

op tijd aanwezig

15

fluency

spreekvaardigheid

16

eloquent

welsprekend

17

to multiply

vermenigvuldigen

18

proficient

vaardig

19

scholar

geleerde

20

term

trimester

21

to advance

vorderen

22

illiterate

analfabeet

23

to assess

beoordelen

24

to excel

uitblinken

25

attentive

oplettend

26

to submit

inleveren

27

truant

spijbelaar

28

to be in detention

nablijven

29

to mark

nakijken

30

to overlook

over het hoofd zien