Hoofdstuk 10: Personality and characteristics Flashcards Preview

Engels > Hoofdstuk 10: Personality and characteristics > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 10: Personality and characteristics Deck (55):
1

virtue

deugd

2

self-esteem

eigenwaarde, zelfrespect

3

sincere

oprecht

4

sensible

verstandig

5

modest

bescheiden

6

thoughtful

attent

7

benevolent

vriendelijk, behulpzaam

8

squeamish

overgevoelig, gauw bang

9

shrewd

slim

10

meticulous

nauwkeurig

11

inhibited

geremd

12

to persevere

doorzetten

13

reliable

betrouwbaar

14

mature

rijp, volwassen

15

obedient

gehoorzaam

16

bold

moedig

17

prudent

wijs, verstandig

18

down-to-earth

nuchter, praktisch

19

aspiring

ambitieus

20

pride

trots

21

anxiety

bezorgdheid

22

to be inclined to

de neiging hebben om

23

custom

gewoonte (van een volk)

24

sleazy

vies en goedkoop

25

to brag

opscheppen

26

smug

zelfgenoegzaam, te tevreden over zichzelf

27

perlious

zeer gevaarlijk

28

conceited

verwaand

29

insolence

onbeschoftheid

30

offensive

beledigend

31

prejudiced

bevooroordeeld

32

vain

ijdel

33

stingy

gierig, vrekkig

34

ruthless

meedogenloos

35

indifferent

onverschillig

36

greedy

hebzuchtig

37

gloomy

somber

38

compulsive

dwangmatig

39

odd

vreemd

40

reckless

roekeloos

41

trots

proud

42

vastberaden

determined

43

begripvol

understanding

44

soepel

flexible

45

verdraagzaam

tolerant

46

onafhankelijk

independent

47

gul

generous

48

kieskeurig

choosy

49

streng

strict

50

slordig

sloppy

51

onwetendheid

ignorance

52

prikkelbaar

touchy

53

koppig

stubborn

54

verlegen

shy

55

gewoonte (van een persoon)

habit