Hoofdstuk 9: Communication and information Flashcards Preview

Engels > Hoofdstuk 9: Communication and information > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 9: Communication and information Deck (54):
1

to announce

aankondigen

2

to convey

meedelen, overbrengen

3

to propose

voorstellen

4

to endorse

goedkeuren

5

to preach

preken

6

tabloid

roddelblad

7

headliners

koppen, krantenkoppen

8

topic

onderwerp

9

slip of the tongue

verspreking

10

issue

kwestie

11

ratings

kijkcijfers

12

to highlight

benadrukken

13

newsagent

kiosk, krantenverkoper

14

editor

redacteur

15

latter

laatstgenoemde

16

abbreviation

afkorting

17

to browse

bladeren

18

to survey

enquête, onderzoek, marktonderzoek

19

poll

opiniepeiling

20

to indicate

te kennen geven

21

to define

omschrijven

22

to derive from

afleiden van

23

to imply

blijken uit, laten doorschemeren

24

assertion

bewering

25

to decline

weigeren

26

to evade

ontwijken

27

regardless of

ongeacht

28

significance

belang

29

incomprehensible

onbegrijpelijk

30

oral

mondeling

31

verbal

mondeling

32

to emphasize

benadrukken

33

to contradict

tegenspreken

34

in italics

cursief, schuingedrukt

35

to persuade

overhalen

36

to assure

verzekeren

37

to acknowledge

erkennen

38

pledge

plechtige belofte

39

gesture

gebaar

40

overdrijven

to exaggerate

41

toegeven

to admit

42

beweren

to claim

43

uitgeven

to publish

44

uitzenden

to broadcast

45

de boodschap overbrengen

to get the message across

46

reclamespotje

commercial

47

kijker

viewer

48

middel

means

49

sms'en

to text message

50

contact houden

to keep in touch

51

meedelen

to inform

52

verwijzingen

to refer

53

overtuigen

to convince

54

gerucht

rumour