İng-türk 17 Flashcards Preview

Kelimeler > İng-türk 17 > Flashcards

Flashcards in İng-türk 17 Deck (50)
Loading flashcards...
1

Vain

Beyhude

2

Gog

Acele etmek

3

Scalp

Kafa derisini yüzmek

4

Nausea

Bulantı

5

Regurgitation

Kusmak

6

Testimony

Şahitlik

7

Preposterous

Absürd

8

Obstinate

İnatçı
Kronik

9

Scope

Faaliyet alanı
Kapsam

10

Envoy

Elçi
Diplomat

11

Rein

Dizgin
Kontrol

12

Discreet

Sağduyulu

13

Discord

İhtilaf

14

Asunder

Parçalara ayrılmış

15

İmpassive

Lakayıt

16

Pursuit

Takip
Kovalama

17

Endear

Sevdirmek
Çekici kılmak

18

İmpeccable

Kusursuz

19

Parch

Kavrulmak

20

Tantalize

Boşa ümit verme

21

Grizzle

Boz
Kırlaşmak

22

Douse

Suya batırmak
Su ile söndürmek

23

Haul

Taşımak
Sürüklemek

24

Bulk

Kütle
Gövde

25

İnadequate

Yetersiz

26

Kerkuffle

Şamata

27

Enable

İmkan verme
Olanak sağlama

28

Breach

İhlal
Uymamak

29

Stronghold

Sığınak
Kale

30

Burgeon

Filizlemek
Gelişmeye başlamak

31

Escalation

Gerginlik artması

32

İnsurgent

İsyancı

33

Extremist

Uç fikirleri olan

34

Domestic

Ailevi
İç

35

Ensconce

Yerleşmek
Yataklık etmek

36

Embattle

Savaş düzeni almak

37

Covet

Göz dikmek
Çok istemek

38

Buffer

Tampon

39

Apathetic

Lakayt
Duyarsız

40

Mass

Kütle

41

İntersperse

Arasına serpmek

42

Boundary

Sınır
Hudut

43

Decontamination

Dezenfekte

44

Abate

Hafifleme
Azalma

45

Lukewarm

İlgisiz

46

Cavern

Büyük ve derin mağara

47

Sentiment

Duygu
His

48

Prolong

Süreyi uzatmak

49

Cutlery

Çatal bıçak takımı

50

Pantry

Kiler
Büfe