İng-türk 17 Flashcards Preview

Kelimeler > İng-türk 17 > Flashcards

Flashcards in İng-türk 17 Deck (50)
Loading flashcards...
1

Vain

Beyhude

2

Gog

Acele etmek

3

Scalp

Kafa derisini yüzmek

4

Nausea

Bulantı

5

Regurgitation

Kusmak

6

Testimony

Şahitlik

7

Preposterous

Absürd

8

Obstinate

İnatçı
Kronik

9

Scope

Faaliyet alanı
Kapsam

10

Envoy

Elçi
Diplomat

11

Rein

Dizgin
Kontrol

12

Discreet

Sağduyulu

13

Discord

İhtilaf

14

Asunder

Parçalara ayrılmış

15

İmpassive

Lakayıt

16

Pursuit

Takip
Kovalama

17

Endear

Sevdirmek
Çekici kılmak

18

İmpeccable

Kusursuz

19

Parch

Kavrulmak

20

Tantalize

Boşa ümit verme

21

Grizzle

Boz
Kırlaşmak

22

Douse

Suya batırmak
Su ile söndürmek

23

Haul

Taşımak
Sürüklemek

24

Bulk

Kütle
Gövde

25

İnadequate

Yetersiz

26

Kerkuffle

Şamata

27

Enable

İmkan verme
Olanak sağlama

28

Breach

İhlal
Uymamak

29

Stronghold

Sığınak
Kale

30

Burgeon

Filizlemek
Gelişmeye başlamak