İng-türk 20 Flashcards Preview

Kelimeler > İng-türk 20 > Flashcards

Flashcards in İng-türk 20 Deck (50)
Loading flashcards...
1

Reverberate

Yansıma
Aksetme

2

Undulation

Dalgalanma
Kıvrım
Titreşim

3

Predecessor

Halef

4

Wintry

Kıştan kalma
Kasvetli
İç karartıcı

5

Ward

Koğuş
Bölge

6

Pit

Çukur
Mağara

7

İmpertinence

Küstahlık

8

Adolescent

Ergen

9

Aisle

Koridor
Dar geçit

10

Regal

Krala ait

11

Transpire

Ortaya çıkmak
Kokusu gelmek

12

Relic

Yadigar
Kutsal emanet

13

Tyranny

Zorbalık

14

Engage

Çarpışmaya girmek
İç içe geçmek
Nişanlanmak

15

Delegade

Temsilci

16

İncumbent

Görevdeki
Üzerine vazife olan

17

Mitten

Parmaksız eldiven

18

Dismal

Kasvetli
İç karartıcı

19

Virtually

Neredeyse
Hemen hemen

20

Shortcoming

Noksan

21

Lament

Ağıt
Yas tutmak

22

Delve

Derinlemesine araştırmak

23

Contradiction

Tezat
Tutarsızlık

24

Vulnerable

Korunmasız
Zarar görebilir

25

İncursion

İstila
Hücum

26

Aptitude

Doğal yetenek
Eğilim

27

Demise

Vasiyetle devretmek

28

Hostile

Düşmanca

29

Expound

Açıklamak
İzah etmek

30

Deprive

Yoksun bırakmak
Mahrum etmek

31

Spur

Teşvik etmek
Kışkırtmak

32

Fluctuation

Dalgalanma
İniş çıkış
Tereddüt

33

Exaggerate

Abartmak

34

Shovel

Kürek
Küremek

35

Snog

Öpüşüp koklaşmak

36

Gusto

Heves
Ağız tadı

37

Plausible

Makul
Akla yatkın

38

Fruitless

Karsız
Meyvesiz

39

Scheme

Komplo

40

Paroxysm

Nöbet
Kriz

41

Herd

Sürü
Sürü gütmek

42

Wisdom

İrfan

43

Confront

Yüzleşmek

44

Callous

Kalın kabuklu
Katı yürekli

45

Besiege

Kuşatma altına alma

46

Doodle

Amaçsızca birşeyler karalamak

47

Embellish

Donamak
Süslemek

48

Maintain

Sürdürmek
Devam ettirmek

49

Conceit

Kibir
Kendini beğenme

50

Aspersion

Çamur
İftira