İng-türk 20 Flashcards Preview

Kelimeler > İng-türk 20 > Flashcards

Flashcards in İng-türk 20 Deck (50)
Loading flashcards...
1

Reverberate

Yansıma
Aksetme

2

Undulation

Dalgalanma
Kıvrım
Titreşim

3

Predecessor

Halef

4

Wintry

Kıştan kalma
Kasvetli
İç karartıcı

5

Ward

Koğuş
Bölge

6

Pit

Çukur
Mağara

7

İmpertinence

Küstahlık

8

Adolescent

Ergen

9

Aisle

Koridor
Dar geçit

10

Regal

Krala ait

11

Transpire

Ortaya çıkmak
Kokusu gelmek

12

Relic

Yadigar
Kutsal emanet

13

Tyranny

Zorbalık

14

Engage

Çarpışmaya girmek
İç içe geçmek
Nişanlanmak

15

Delegade

Temsilci

16

İncumbent

Görevdeki
Üzerine vazife olan

17

Mitten

Parmaksız eldiven

18

Dismal

Kasvetli
İç karartıcı

19

Virtually

Neredeyse
Hemen hemen

20

Shortcoming

Noksan

21

Lament

Ağıt
Yas tutmak

22

Delve

Derinlemesine araştırmak

23

Contradiction

Tezat
Tutarsızlık

24

Vulnerable

Korunmasız
Zarar görebilir

25

İncursion

İstila
Hücum

26

Aptitude

Doğal yetenek
Eğilim

27

Demise

Vasiyetle devretmek

28

Hostile

Düşmanca

29

Expound

Açıklamak
İzah etmek

30

Deprive

Yoksun bırakmak
Mahrum etmek