İng-türk 9 Flashcards Preview

Kelimeler > İng-türk 9 > Flashcards

Flashcards in İng-türk 9 Deck (50)
Loading flashcards...
1

Unhinge

Aklını oynatmak

2

Rational

Mantıklı
Akla yatkın

3

Sunk

İçe gömülü
Çökük

4

Trench

Hendek
Çukur

5

Berate

Fırçalamak
Azarlamak

6

Flabbergast

Afallatmak
Şaşırtmak

7

Relevant

Konuyla ilgili

8

Pervade

Yayılmak
İstila etmek

9

Devoid of

-den mahrum

10

Visor

Güneşlik
Siper

11

Salamender

Ateşte yanmayan canlı

12

Mingle

Katıp karıştırmak

13

Orb

Küre
Daire

14

Plinth

Pervaz

15

Fathom

Kavrama
Anlama

16

İmperceptible

Farkedilmez
Sezilemez

17

Badger

Yakasına yapışmak
Kafa ütülemek

18

Clutter

Dağınık
Karışıklık

19

Tribute

Hürmet
Vergi ödemek

20

Vault

Yüksek atlama
Kasa

21

Region

Bölge
Yöre

22

Vent

Açığa çıkarmak
Dışa vurmak

23

Disarray

Düzensizlik
Kargaşa

24

Extricate

Kurtarmak
Zor durumdan çıkarmak

25

Entitle

Ünvan vermek
Yetki vermek

26

Flat out

Tam gaz gitmek

27

Disorientate

Yönünü şaşırmak

28

Debris

Yıkıntı
Enkaz

29

Chalk

Kireçtaşı
Tebeşir

30

Quilt

Yorgan
Örtü

31

Disquiet

Kaygı
Tedirginlik

32

Damp

Islak
Nemli

33

Sludge

Çamur

34

Apparition

Vaka

35

Strive

Uğraş
Çabalamak

36

Lure

Ayartmak
Cezbetmek
Yem

37

Refine

Rötuş yapmak
Güzelleştirmek

38

Portent

Kötüye alamet

39

Clairvoyant

Kahin

40

Absorbed

Tüm dikkatini vermek

41

Obsession

Saplantı

42

Culminate

-ile sonuçlanmak

43

İmpair

Zayıflatmak
Güçsüz bırakmak

44

Compile

Derlemek

45

Anticipate

Ummak
Beklemek

46

Legible

Okunabilir

47

Slink

Sinsice sokulmak

48

Rol off

-den akıp gitmek

49

Exuberant

Verimli
Bereketli

50

Entice

Aklını çelmek
Baştan çıkarmak