İng-türk 12 Flashcards Preview

Kelimeler > İng-türk 12 > Flashcards

Flashcards in İng-türk 12 Deck (50)
Loading flashcards...
1

Tilt

Eğmek
Yan yatırmak

2

Debate

Fikir çatışması
Münakaşa

3

Gabble-gibber

Anlaşılmaz konuşma

4

Blighter

Gıcık herif
Hıyar

5

Cadge

Dilenme
Otlanma

6

Recall

Hatırlama
Anımsama

7

Slimy

Yapış yapış
Yavşak

8

Discordant

Uyumsuz
Ahenksiz

9

Stump

Cevap bulamamak
Topallayarak yürümek

10

Feint

Fake atmak

11

Excess

Fazla
Lüzumsuz

12

Elongation

Uzama
Genişleme

13

Recommence

Yeniden başlamak

14

Deject

Kederlendirme
Üzme

15

İlluminate

Aydınlatma

16

Gallant

Yiğit
Cesur

17

Round-shouldered

Kamburca

18

Colossal

İzbandut gibi

19

Compose

Oluşmak
Of-den oluşmak

20

Startle

Ürkütme
İrkilme

21

Taut

Gergin
Gerilmiş

22

Clause

Sözleşme maddesi

23

Comprehension

Anlama
Kavrama

24

Assent

Rıza
Onay

25

Disobedience

İtaatsizlik

26

Cower

Korkdan çömelmek

27

Convulsion

Kasılma
Havale

28

Prostrate

Yüzükoyun yatma
Takati kesilme

29

Garment

Elbise
Giysi

30

Levitation

Havaya yükselme

31

Contamination

Kirletme
Bulaştırma(gıda)

32

İmpede

Köstekleme
Sekte vurma

33

Profusion

Bolluk
İsraf

34

Moor

Çorak arazi

35

Union

Birlik
İttifak

36

Compensation

Tazminat

37

Sporadic

Ara sıra görülen
Seyrek

38

Crease

Kırışmak
Buruşmak

39

Trepidation

Dehşet
Ürperme

40

Resort

-e başvurma

41

Shellshock

Savaş yorgunluğu

42

Rely

Bel bağlama
Güvenme

43

Obtrusive

Sıkıntı veren
Göze batan

44

Wistful

Hasret çeken
Efkarlı

45

Rif-raff

Ayak takımı

46

Emphasis

Önem verme
Üzerinde durma
Dikkat çekmek

47

Glacier

Buzul

48

Boar

Yaban domuzu

49

Overflow

Taşmak

50

Supervision

Gözetim
Denetleme