İng-türk 21 Flashcards Preview

Kelimeler > İng-türk 21 > Flashcards

Flashcards in İng-türk 21 Deck (47)
Loading flashcards...
1

Pamphlet

Broşür

2

Frisk

Üstünü aramak(birinin)
Sıçrayıp oynamak
Kuyruk sallamak

3

Obtuse

Kalın kafalı
Anlayışsız

4

Proximity

Yakınlık
Hısımlık

5

Admonition

Nasihat
Öğüt

6

Flask

Yassı şişe
Küçük şişe

7

Cork

Tıpa
Tıkaç
Mantar

8

Rope off

İple girişi kesmek

9

Punt

Topa havada vurmak
Sandalı sırıkla sürmek

10

Vie

Yarışmak
Rekabet etmek

11

Sojourn

Geçici olarak kalmak
Misafir olarak kalmak

12

Sturdy

Sağlam
Gürbüz

13

Rile

Kızdırmak
Sinirlendirmek

14

Elaborate

Ayrıntılara girmek
Özenle hazırlamak

15

Cobweb

Örümcek ağı

16

Culprit

Zanlı
Suçlu

17

Misshapen

Şekilsiz
Biçimsiz

18

Uproot

Kökten sökmek

19

Hew

Yontmak
Kesmek

20

Euphoria

Mutluluk
Neşe

21

İnduce

İkna etmek
Sevketmek
Kandırıp yaptırmak

22

Deference

Hürmet
Saygı

23

Dawdle

Oyalanma
Zaman harcama

24

Tribe

Aşiret
Kabile
Meslek grubu

25

İrascible

Çabuk öfkelenen
Huysuz

26

Grille

Izgara
Panjur

27

Veer

Dümen kırmak

28

Comrade

Dost
Yoldaş

29

Dais

Kürsü

30

Thwart

Kösteklemek
Engel olmak

31

Emanation

Gaz sızması
Yayılma

32

İncentive

Teşvik
Dürtü

33

Enumerate

Numaralandırmak

34

Careworn

Kaygı dolu

35

Hurricane

Kasırga

36

Missive

Resmi mektup

37

Shrug off

Yabana atmak

38

Repugnant

İğrenç
Tiksindirici

39

Underestimate

Hafifa almak

40

For instance

Mesela

41

Digest

Hazmetmek
Sindirmek

42

İncidental

Tesadüfi

43

Coercion

Baskı
Zorlama

44

İntestine

İnce bağırsak

45

Auction

Açık artırma

46

Prudent

İhtiyatlı
Tedbirli

47

Tantamount

Eşdeğer