Innan Studieresan Flashcards Preview

Chinese > Innan Studieresan > Flashcards

Flashcards in Innan Studieresan Deck (14):
1

Känner (sig)

Gǎndào

2

Glädje

Xìngfù

3

Klappa

Pāi

4

Stampa

Duò

5

Konstnär

Huàjiā

6

Artist (på scen)

Yìshùjiā

7

Sångare

Gēchàngjiā

8

Författare

Zuòjiā

9

Pianist

Gāngqínjiā

10

Retoriker

Yánshuōjiā

11

Vad är frågeordet i:
Q: Tā zuò shénme gōngzuò?
R: ?

Shuí?
R: Tā shì lǎoshī。
Zhíyè efterfrågas

12

Synonym till Yīshēng

Dàifu

13

Servitris/servitör

Fúwùyuán

14

Övermorgon

Hòutiān