Kap.3 Forbruksvalg Og Miljø oppgaver Lisbet Flashcards Preview

Naturfag 1HO Oda N > Kap.3 Forbruksvalg Og Miljø oppgaver Lisbet > Flashcards

Flashcards in Kap.3 Forbruksvalg Og Miljø oppgaver Lisbet Deck (19)
Loading flashcards...
1

Forklar med eksempler hva som er forskjellen på fornybar og ikke- fornybare ressurser.

S. 42 oppg. 2

Fornybare:
💦 vannenergi
💨 vindenergi
🌲bioenergi
☀️ solenergi
🌍 jordvarme

Ikke- fornybare:
💀olje
💨gass
🌑kull
🚀metaller
⚠️atomkraft

Ressurser som ikke kan brukes om igjen, eller som det kan ta millioner av år å danne, kaller vi ikke-fornybare. Fornybare ressurser kan man bruke om igjen.

2

Hva er nytt med Brundtlandkommisjonen?

S. 42 oppg. 1

Det nye med denne kommisjonen var at de landene (i FN) som deltok, forpliktet seg til å sette i gang konkrete miljøtiltak og fornuftig utnytting av ressursene på jorda.

3

Hvordan kan skogen være en fornybar ressurs?

S. 42 oppg. 3

Det er fordi vi kan bruke den, og plante nye trær🌲 går aldri tom tå lenge vi planter nye.

4

Bruk et eksempel til å forklare hva bærekraftig utvikling er.

En bærekraftig utvikling betyr at vi får dekket våre behov uten å ødlegge kommende generasjoners mulighet til å dekke sine behov.

Eks. At vi bruker opp all oljen sånn at det ikke er noe igjen til dem som kommer etter oss.

5

Gi eksempler på hvordan enkeltpersoner som du og de andre i klassen din kan bidra til en bærekraftig utvikling i Norge og på kloden vår.

Oppg. 3.1.5

🚙 ha færre biler
🚌 heller bruke mere kollektiv transport
🌳 bruke mere fornybar energi
💀 bruke mindre av ikke- fornybar energi
🚘 starte å heller kjøpe el-biler og andre el ting

6

Hva bruker vi energi til i hjemmene våre?

Oppg. 3.2.2

🔥 varme
❄️ holde mat kaldt
🍛 mat laging
🔌 lading av mobiler, PC er, nettbrett osv
💻 bruker strøm til å kunne se på TV og spille spill
💦 oppvarming av vann, trykk i vasker og dusjer og klesvask

7

Forklar figuren nedenfor: (bilde i boka)

Vann -> fordamping -> konvensjon -> nedbør -> magasin -> turbin -> vann

Oppg. 3.2.9

Det som skjer er at man ser prosessen til hvordan man bruker vann som er en fornybar ressurs.

Starter med at vannet er i en innsjø. Så fordamper vannet som deretter blir til en sky ( kondensasjon) og når skyen blir full så regner det. Regnet kommer da oppi et magasin som førere vannet ned i en turbin, som lager strøm av vannet. Så kommer vannet tilbake til innsjøen der den startet.

8

Hvilken av påstandene nedenfor passer best for gassen CO2?
1. Den virker som et rusmiddel
2. Den får temperaturen på jorda til å stige
3. Den øker faren for astma og allergi
4. Den dreper torsken i Barentshavet

Oppg. 3.3.1

Nr. 2 den får temperaturen på jorda til å stige

9

Hva er en fossil energi kilde? Nevn tre fossile energikilder.

Oppg. 3.3.2

Fossil energi er energi vi tar ut fra fossile energikilder. De deles opp i kull, olje og naturgass og er alle rester av planter og dyr som levde for millioner av år siden. Restene har blitt omdannet til olje, gass eller kull fordi bergarter har lagt seg opp på dem og utsatt materialet for trykk og varme. Fossile brennstoff regnes som ikke-fornybar energi fordi vi bruker ressursene mye raskere enn det tar for naturen å bygge opp nye reserver

10

Skriv opp de alternativene til vannkraft som du kommer på. Vurder disse forskjellige energikildene ut fra en bærekraftig utvikling.

Oppg. 3.2.3

Spørr

11

Hvorfor blir vi oppfordrer til å bruke ressurser om igjen ved for eksempel å gjenvinne?

Oppg. 3.6.3

Det er fordi vi kan bruke mange av tingene vi kaster om igjen ved å gjenvinne det til å bli noe nytt.
Eksempel er brusflasker som blir brukt om igjen

12

Hva gjør stat og kommuner og andre for å få oss til å gjenvinne?

Oppg. 3.6.4 a)

De har gjort i flere kommuner sånn at vi skal kildesortere søpla våres ved å sette opp flere søplekasser i hvert hjem med merker på og at søplebilen bytter på hva dem henter hver uke.

13

Hva er et loppemarked

Oppg. 3.6.4 B)

Det er et sted der folk gir ting dem ikke vil ha lenger for å selge det til noen som kanskje vil ha det. Det er ofte på fellesarrangement der flere har gitt bort ting for at andre kan selge det for dem.

14

Hva har loppemarked med forbruksvalg å gjøre?

Oppg. 3.6.4 c)

Det at du velger å selge ting du ikke vil ha til noen som kanskje vil ha det i stede for å kaste er et forbruksvalg

15

Tiltak som bruk av sparedusj, sparepærer, bedre isolering av hus og tempraturdemping om natten kalle enøk. Forklar hvorfor.

Oppg. 3.2.4

Det er fordi alle de eksemplene er energisparende tiltak som da er enøk (ENergiØKonomisering). Det er viktige tiltak som gjør at energibruken blir redusert

16

Nevn minst to ulike typer miljøskadelige gasser som biltrafikken slipper ut. Skriv ned ord om hvordan hver av dem skader miljøet.

Oppg. 3.3.5

Det er karbondioksid (CO2) og nitrogenoksider (NOx) er to av de miljøskadelige stoffene bilene slipper ut.
☀️Begge to er med på å øke drivhuseffekten
🌫Begge to forurenser naturen og miljøet

17

Hvordan kan persontrafikken i Norge bli mere miljøvennlig?

Oppg. 3.3.6

Den kan bli mere miljøvennlig ved å:
🚌Bruke mere kollektivtransport
🚙Ikke ha så mange biler per husstand
🚲Sykle vis man bor i byen
🚗Kjøpe EL bil i stede for biler som går på diesel eller bensin
🚗Kjøpe en hybrid bil i stede for vanlig bil som går bare på diesel eller bensin

18

Nevn noen land og hvilken ressurser de bruker for å skaffe seg elektrisk strøm.

Kina = 80% kullkraft og 15% vannkraft

USA = 50% kullkraft, 20% atomkraft og 8% vannkraft

Frankrike = 75% atomkraft

Danmark = 50% kullkraft, 25 % gasskraft og 18% vindkraft

Norge = 2-4% gasskraft, 1% vindkraft og 95-99% vannkraft

19

Hvorfor er det viktig hvilke energikilder som brukes i framtida?

Det er viktig fordi vi må passe på at vi ikke forurenser jorda våres ved å bruke fossile brensel som energikraft. Vi må derfor heller begynne å bruke fornybare energikilder, mye fordi dem ikke forurenser og vi en dag kommer til å gå tomme for fossile brensler.