Bærekraftig Utvikling kap. 2 Flashcards Preview

Naturfag 1HO Oda N > Bærekraftig Utvikling kap. 2 > Flashcards

Flashcards in Bærekraftig Utvikling kap. 2 Deck (22)
Loading flashcards...
1

Hva er et økosystem? Gi eksempler

Et økosystem er et avgrenset område med alt levende og ikke-levende som finnes der.

Eks. Et tjern, ei elv, et fjell eller et skogsområde.
Her i tinn: Tinnsjøen, Hardangervidda, skogen i Hovin.

2

Hva betyr "individ"?

Individ er ett enkelt dyr eller en enkelt plante.

3

Hva betyr "art"?

Art er individer som ofte ligner hverandre, og som kan få avkom med hverandre.

4

Hva betyr "populasjon"?

Populasjon er individer av en art som lever i et bestemt område.

5

Hvilken fire hovedfaktorer er det som er grunnen til at populasjonens størrelse endres?

👶🏽fødsel
💀død
👳🏾innvandring
👱🏼utvandring

6

Hva er forskjell på positiv og negativ vekst?

Positiv vekst er at det blir flere individer i populasjonen, mens negativ vekst er at antallet individer i populasjonen minker.

7

Hva blir fødsel, død, innvandring og utvandring påvirket av?

🔹konkurranse om mat, partnere, bolig, gjemmeplasser osv
🔹sykdom, stress
🔹planter dyr er mat for andre dyr
🔹ikke-levende faktorer (klima, flom, skogbrann o.l)

8

Hva er økologi?

Økologi er læren om samspillet i naturen, at det levende og det ikke-levende påvirker hverandre.

9

Hvorfor blir det konkurranse i en populasjon?

Det kan komme av at for mange av en art er på samme sted, som da fører til konkurranse om mat og bo plass.
Da er det de best tilpassede som overlever.
Dette kan også gjelde forskjellige arter som konkurrerer om det samme.

10

Nevn mulige årsaker til at dyr vandrer ut av et område

🔸at det blir for mange individer i en populasjon
🔸for lite mat
🔸dårligere forhold

11

Nevn murringer årsaker til at dyr vandrer inn i et område

🔸forandring av omgivelser (skogbrann, klima osv)
🔸for lite mat
🔸for stor konkurranse i det gamle området

12

Hva vil en J-kurve si?

Viser en ukontrollert vekst når en populasjon har mat og det den ellers trenger, og derfor vokser kraftig.
Eks. Bakterier i en skål

13

Hva skjer i en populasjon når det er ukontrollert vekst der?

Det som skjer er at den vokser fort pga gode forhold, og fordi mange avkom lever opp

14

Hva vil det si at populasjonen har nådd sin bæreevnen?

Det vil si at området arten lever i ikke har lenger mat og plass til flere individer enn dem som allerede er der. Populasjonen kan ikke bli større.

15

Hva beskriver S-kurven?

Den beskriver veksten mot bæreevne i en populasjon.

16

Hva beskriver en M-kurve (sykliske svingninger) ?

Den beskriver at populasjonstørrelsen går kraftig opp og ned mange ganger.

17

Hva er det som bestemmer når en bæreevnen for en art i et område er nådd?

Om det er nokk:
🔹mat
🔹plass
🔹endringer i området

18

Hva har økninger på mennesker vært de siste årene?

80-90 millioner mennesker per år

19

Hva var årsaken til den store befolkningsveksten?

industrirevulusjonen

20

Hva er problemet med at befolkningen vokser?

🔸mangel på mat og vann
🔸mangel av bosted
🔸global oppvarming Pga økning av utslipp av CO2

21

Beskriv menneskenes populasjonsvekst de siste 200 årene

Populasjonsveksten begynte å gå oppover rundt år 1800, og forsetter fortsatt den dag i dag.

22

Hva er det rødreven og fjellreven konkurrerer om? Og hvorfor taper oftest fjellreven kampene?

De konkurrer om:
🔹mat
🔹bosted

Hvorfor taper fjellreven:
🔸 rødreven tilpasser seg bedre i flere miljøer
🔸 fjellreven er kort
🔸 rødreven spiser mere forskjellig mat, mens fjellreven er avhengig av gode gnager år
🔸 tåler dårlig endringer av miljøet