Fordøyelsen Prøve I Naturfag Og Helsefremmende Flashcards Preview

Naturfag 1HO Oda N > Fordøyelsen Prøve I Naturfag Og Helsefremmende > Flashcards

Flashcards in Fordøyelsen Prøve I Naturfag Og Helsefremmende Deck (42)
Loading flashcards...
1

Hva består fordøyelsessystemet av?

Fordøyelsessystemet består av:
🔸Munn
🔸Svelg
🔸Spiserør
🔸Magesekk
🔸Tolvfingertarmen
🔸Tynntarmen
🔸Tykktarmen
🔸Endetarmen
Men også Fordøyelseskjertler
🔹Leveren
🔹Galleblæra
🔹Bukspyttkjertelen

2

Hva skjer med maten i munnhulen?

I munnen deler tennene maten i mindre biter, og maten blir blandet med spytt som gjør det bløtt. Spyttet nøytraliserer syrer og inneholder enzymet AMYLASE som gjør at karbohydrater blir spaltet fra Polysakkarider til Disakkarider.

3

Hvilke oppgave har spyttet?

Spyttet har i oppgave å:
💦Bløte opp maten
💦Nøytralisere syrer som er i maten med base
💦Spalte opp Polysakkarider (karbohydrater) til Disakkarider ved hjelp av enzymet amylase

4

Hva er et enzym?

Et enzym er et protein som setter i gang en kjemisk reaksjon og gjør at det går fortere. Det virker som en katalysator (et hjelpemiddel). Enzymene blir ikke brukt opp, men kan brukes om igjen i kjemiske reaksjoner. Det finnes mange forskjellige enzymer i kroppen som passer til hvert sitt næringsstoff.

5

Hva mener vi med en peristalisk bølge?

Det vil si at spiserøret presser maten nedover til magesekken i "bølger/puljer".

6

Hva skjer med maten i magesekken?

I magesekken blir maten delt opp og tilsatt magesaft. Magesaften er svært sur og har en pH-verdi på 1-2. Grunnen til dette er for å drepe bakterier som følger med maten. Magesaften består også av vann for at maten skal flyte og enzymet pepsin som spalter proteiner til enklere proteiner (peptider).
Fra magesekken slippes maten i i puljer gjennom portneren etter å ha ligget i magen. Dette skjer med samarbeid mellom bukspyttet og portneren om hvor fort det skal skje.

7

Hva skjer i tolvfingertarmen?

I tolvfingertarmen tilsettes galle fra galleblæra og bukspytt fra bukspyttkjertelen. Gallen finfordeler fettet. Bukspyttet nøytraliserer syre fra magesekken og inneholder forskjellige enzymer som spalter fett, proteiner og karbohydrater.
Dette skjer og med hvilke enzymer:
🔹Lipase spalter fett til glyserol og fettsyrer
🔹Maltase spalter karbohydrater fra Polysakkarider til Disakkarider og videre til Monosakkarider
🔹Trypsin spalter protein til enklere protein (peptider)

8

Hva skjer i tynntarmen?

I tynntarmen blir næringsstoffene brutt helt ned, og spaltningen av næringsstoffer er fullført. Det betyr at Disakkarider spaltes til Monosakkarider, enkle proteiner spaltes til aminosyrer og fett blir spaltet til fettsyrer og glyserol. Da kan de suges opp og fraktes med blodet ved hjelp av tarmtottene til alle cellene i kroppen.

9

Hva skjer i tykktarmen og endetarmen?

I tykktarmen blir vann og salter sugd opp og overført til blodet. Tarminholdet blir gradevis fastere på sin vei gjennom tykktarmen. Det er også tarmbakterier i tykktarmen som holder andre bakterier unna og den produsere også K-vitamin som blir ført videre i blodet.
I endetarmen blir enda mere vann sugd opp slik at innholdet blir enda fastere. Avføring lagres i endetarmen, og kommer til slutt ut som avføring.

10

Hvilke oppgaver har leveren?

Oppgaver til leveren:
🔸Produksjon av galle
🔸Setter aminosyrer sammen til forskjellige proteiner
🔸Kan bygge aminosyrer om til andre nødviktige aminosyrer
🔸Monosakkarider settes sammen til Polysakkarider glykogen, som lagres i leveren eller muskler
🔸Glykogen spaltes og gir energi når kroppen trenger det
🔸Kan omdanne en type næringsstoff til en annen type.
🔸Lagrer vitaminer
🔸Blod-og jernlager
🔸Bryter ned legemidler og giftstoffer, f.eks, alkohol

11

Hva er galle og bukspytt?

Galle blir produsert i leveren og sent videre til galleblæra for å oppbevares og fordeles ved bruk. Galle er det kroppen bruker for å spalte fett.

Bukspytt er noe bukspyttkjertelen produsere for å nøytralisere mat som kommer fra magen, og for å spalte karbohydrater, fett og protein med forskjellige enzymer som den inneholder.

12

Hva er hovedoppgaven til fordøyelsessystemet?

Fordøyelsessystemet deler opp maten til næringsstoffene som kan tas opp i tarmene. Vi sier at maten blir spaltet eller fordøyd. De stoffene som kroppen ikke kan bruke, blir skilt ut av kroppen som avføring.

13

Hvorfor er tynntarmen så lang?

For at næringsstoffene skal bli sugd opp, er tynntarmen lang, omtrent 3-4m. Innsiden har også mange folder, og Jar også tarmtotter som ligger tett i tett. Dette er fordi at alle næringsstoffene skal bli sugd opp.

14

Hva er tarmtotter, og hvilken oppgaver har de?

Tarmtotter bilder til i tynntarmen og er det som suger opp næringsstoffer. I tarmtottene er det kapillærer. De suger næringsstoffene inn i blodet. Deretter føres blodet til leveren. Der blir det blandet med blod som er tokt på oksygen og næringsstoffer blir fordelt. Blodet går videre ut i et nett av kapillærer og ut i hele kroppen.

15

Hvor blir maten brutt helt ned til næringsstoffer? Hvor går næringsstoffene etterpå?

I siste del av tynntarmen er alle næringsstoffene brutt ned til sine enkle byggesteiner. Etter at næringsstoffene er sugd opp av tarmtottene, og i tynntarmen blir Monosakkarider fra karbohydrater og aminosyrer fra proteiner ført videre til kapillærer i tynntarmveggen og så igjennom leveren der den sorterer. Fettsyrer og glyserol fra fett blir sugd opp og videre til lymfeårer og derifra til blodårer, turen går også innom leveren.

16

Hva er diaré?

Diaré er når man har løs avføring grunnet til:
🔹Bakterier som skal ut
🔹Cøliaki
🔹Symtomer på Kreft
🔹Dårlig mat eller matforgiftning
Det er fordi kroppen kvitter seg med det.

17

Hva er forstoppelse?

Forstoppelse er når man ikke greier å få ut avføringen på vanlig måte, grunnet:
🔹For lite fiber i kostholdet
🔹Cøliaki
🔹Symtomer på kreft
🔹Dårlig mat
🔹Mageproblemer

18

Hva mener vi med overvekt?

Overvekt er når kroppen har fett lagret på kroppen siden vi får mere enn vi trenger. Grunner kan være:
🔹Dårlige spisevaner
🔹Lite aktivitet
🔹Arv
🔹Legemiddler

19

Hva kan overvekt føre til?

Overvekt og fedme fører til stor helseplager for hvert enkelt som:
🔹Dårlig fysisk form
🔹Lever kortere
🔹Klarer ikke like masse som en med normalvektig
🔹Blir ofte deprimert
🔹Blir ofte sett ned på
Med det fører også til store kostnader for samfunnet. Detter er fordi samfunnet bruker masse penger på å behandle den enkeltes plager.

20

Hvordan måler vi overvekt?

Måler det med BMI (Body Mass Index) eller i norsk KMI (kroppsmasseindeks):
Vekt i kilo
KMI = --------------------------------
Høyde i meter x høyde i meter

Under 18,5 = undervektig
18,5 - 25 = Normalvekt
Over 25 = Overvektig
Over 30 = Fedme eller kraftig overvektig

21

Hvordan kan vi forebygge overvekt og fedme?

Vi forebygger overvekt og fedme ved å leve sunt:
🔸Spise variert og regelmessig
🔸Ha et kosthold med lite mettet fett og lite sukker
🔸Spise grove kornprodukter, magert kjøtt og magre meieriprodukter, mye fisk, frukt og grønnsaker
🔸Være fysisk aktiv vær dag
🔸Få nok søvn og unngå stress

22

Hva er årsaken til kreft i tykktarm og endetarm?

Arv og kosthold har mye å si. Et kosthold med lite fiber og mye mettet fett øker risikoen for kreft.

Et kosthold med mye fiber, frukt og grønnsaker hjelper de peristaltiske bølgene i tarmen. Det kan muligens forebygge kreft i tarmen.

23

Hva er cøliaki?

Personer med cøliaki tåler ikke proteinet gluten. Gluten skader tarmtottene, da tar de opp mindre næringsstoffer.

24

Hva er laktoseintoleranse?

Laktoseintoleranse er når en person mangler, eller har for lite av enzymet laktase i tynntarmen. Derfor tåler dem ikke melkeprodukter.

25

Hvilke Fordøyelseskjertler har vi?

🔹Spyttkjertlene som produserer spytt i munnen som da spalter Polysakkarider (karbohydrat) til Disakkarider og også bløter opptakten og dreper bakterier.

🔹Kjertler i magesekken som produserer magesyre som inneholder saltsyre som da også inneholder pepsin som spalter proteiner til enklere proteiner ( peptider)

🔹Bukspyttkjertelen som produserer bukspytt som inneholder enzymer som Lipase spalter fett, Maltase spalter karbohydrater og Trypsin som spalter proteiner.

🔹Lever og galleblæra som produserer galle som finfordeler fettet.

🔹Kjertler i tarmveggen som produserer tarmsaft som også innholdet enzymer som spalter karbohydrater, proteiner og fett.

26

Hvilke stoffer produseres i leveren?

I leveren produseres galle som finfordeler fettet.
Druesukker blir koblet sammen til glykogen, som er kroppens reservelaget for energi.

27

Hvilke næringsstoffer blir brutt ned i fordøyelsessystemet?

I fordøyelsessystemet blir:
🔸Karbohydrater brutt ned til den minste enheten de er bygd opp av, Monosakkarider
🔸Fett blir brutt ned til sine byggesteiner, som er glyserol og fettsyrer
🔸Proteiner blir brutt ned til sine byggesteiner, som er aminosyrer

28

Hva består sirkulasjonssystemet vårt av?

Sirkulasjonssystemet er det organiske systemet som gjør at blodet sirkulerer i kroppen. Det består av blod, blodårer og hjerte.

29

Hvilken oppgave har lymfesystemet?

Lymfesystemet kalles det åresystemet som består av lymfe, lymfeårer og lymfevev. Lymfesystemet skal transportere fett fra tynntarmen og overskuddsveske fra vevet til blodårene, dessuten skal det rense lymfe, hindre betennelse og ødlegge mikroorganismer. Lymfesystemet er også et transportmiddel for hvite blodceller, som beskytter kroppen mot infeksjoner og sykdom.

30

Hvilke næringsstoffer gir kroppen energi?

Karbohydrater, fett og proteiner gir kroppen energi. I tillegg brukes de til å bygge opp og reparere celler.