Næringstoffer Kap 5 Flashcards Preview

Naturfag 1HO Oda N > Næringstoffer Kap 5 > Flashcards

Flashcards in Næringstoffer Kap 5 Deck (41)
Loading flashcards...
1

Hva skjer i den reaksjonen som vi kaller celleånding?

Oppg. 5.1.4 B)

Celleånding er det som skjer i kroppen når vis spiser karbohydrater (mat) og puster inn oksygen, da forbrennes deti kroppen som gjøre at vi slipper ut karbondioksid og vann. Denne prosessen frigir energi.

Karbohydrater + oksygen --> karbondioksid + vann + energi

2

Hvorfor er celleånding så viktig for oss?

Oppg. 5.1.4 C)

Det er viktig fordi det er sånn kroppen våres greier å fungere for vi trenger oksygen og karbohydrater (mat) for å leve, og derfor må vi også få sluppet ut karbondioksid og vann, og energi er viktig at vi får.
Det er også viktig at vi slepper ut stoffer som karbondioksid for det er noe av det plantene trenger og vi trenger at plantene får renset om til oksygen og druesukker.

3

Hvilke tre grupper deler vi karbohydratene inn i?

Oppg. 5.2.1 a)

Vi deler dem inn i:

🔹Monosakkarider
🔹Disakkarider
🔹Polysakkarider

4

Tegn to forskjellige former som sakkaridet C6H12O6 kan forekomme i

Oppg 5.2.1 B)

Formelen er for Monosakkarider og kan forekomme i:

🔸sekskant (druesukker)
🔸fremkant (fruktsukker)
(Kjemisk struktur)

5

Tegn og forklar hvordan druesukker dannes i plantene.

Oppg. 5.2.2

Druesukker (glukose) er et enkelt karbohydrat. Det ble dannet i alle grønne planter ved hjelp av fotosyntesen. I fotosyntesen blir karbondioksid og vann omdannet til druesukker og oksygengass. Energien til fotosyntesen kommer fra sollyset.

Sollys
CO2 + H2O -> C6H12O6 + O2
Karbondioksid + vann -> druesukker + oksygengass

6

Rørsukker er satt sammen av to ringer. Hvilke ringer er det?

Oppg. 5.2.3 a)

Rørsukker (sukrose) er satt sammen av: en femring og en seksring. Eks:
🔺Bordsukker
🔺Godteri
🔺Saft
🔺Brus

7

Noen mennesker tåler ikke laktose (melkesukker). Hvordan kan de unngå å få i seg laktose?

Oppg. 5.2.3 B)

Noen mennesker tåler ikke melkesukker og må ha det som kalles laktose redusert melk. Den melken er laktosen delt opp igjen i to seksringer. Det finnes også kombinasjoner av to seksringer som gir maltsukker (maltose)

8

Hva er forskjellen på stivelse og cellulose?

Oppg. 5.2.4 a)

Forskjellen er:

✨ stivelse består av ca 200 seksringer, mens cellulose består av omtrent 5000 seksringer som er bundet sammen
✨stivelse har en oppbygging av sekskantede som er litt hulter til bulter i bindingene, mens cellulose har en oppbygging av sekskantede som en lang rett kjede
✨cellulose gir ikke energi men "feier" tarmene og hindrer blant annet forstoppelse og kreft i tykktarmen, stivelsen gir energi

9

Hvilken reaksjoner er det som kan kalles celleånding?

Oppg. 5.1.4 a

Når karbohydrater, fett og proteiner forbrenner, blir disse næringsstoffene sammen med oksygen gass fra lufta gjort om til karbondioksid, vann og energi. Denne reaksjonen kaller vi celleånding, og den foregår i cellene i kroppen.

Celleånding:
Karbohydrat + oksygen --> Karbondioksid + vann + energi

10

Hvorfor er cellulose en viktig del av kostholdet våres enda den ikke gir oss energi?

Oppg. 5.2.4 B)

Det er fordi cellulose cellulosefibrene "feier" tarmer og hindrer blant annet forstoppelse og kreft i tykktarmen.

11

Hvilken to organiske grupper blir brukt til å lage fett?

Oppg. 5.3.1 a)

Det er alkoholer og fettsyrer som er de to organiske gruppene. Fett består av en alkohol og tre fettsyrer

12

Hvilken grunnstoffer er fett bygd opp av?

Oppg. 5.3.1 B)

Fett er bygd opp av grunnstoffene karbon, hydrogen og oksygen.

13

Hva er typisk for en alkohol?

Oppg. 5.3.2 a)

Kjemisk sett ender alle på -ol og alle alkoholer har en OH gruppe.

14

Hva er typisk for en organisk syre?

Oppg. 5.3.2 B)

Alle syrer ender på COOH på slutten

15

Hvilken type fett bør vi spise mest av?

Oppg. 5.3.3 a)

Umettet fett er det beste fettet vi kan spise, for det senker kolesterolnivået i kroppen.
Eksempler på mat med umettet fet:
🔹fet fisk som er rik på omega-3-fettsyrer
🔹Tran
🔹olivenolje
🔹oljer som: soyaolje, maisolje og solsikkeolje

16

Hvorfor er denne typen fett det beste for oss?

Oppg. 5.3.3 B)

Det er fordi mettet fett øker kolesterolnivået, mens umettet fett senker det. Mye mettet fett øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, bl.a åreforkalkning og hjerteinfarkt.

17

Hvilken oppgave har kolesterolet i kroppen?

Oppg. 5.3.5 a)

Kolesterol er en alkohol som hjelper til med å fordøye fett og transportere fettet i blodet. Kroppen lager det meste av kolesterolet selv. Jo mer mettet fett vi spiser, desto mer kolesterol får vi i blodet. Høyt kolesterol øker risikoen for hjerte- og karsykdommer.

18

Hvordan er sammenhengen mellom kolesterol og omega-3?

Oppg. 5.3.5 B)

Umettet fett er det beste fettet vi kan spise, for det senker kolesterolnivået i kroppen. Spesielt gjelder dette omega-3-fettsyrer fra fet fisk. Tran er laget av fiskelever og er spesielt rik på omega-3-fettsyrer.

19

Forklar hvordan mettet og umettet fett kan dannes av fettsyrer og alkoholen glyserol.

Oppg. 5.3.5

Fett er bygd opp av grunnstoffene karbon, hydrogen og oksygen. Fett blir dannet av alkoholen glyserol og forskjellige fettsyrer.
Fettsyrer reagerer med alkoholen glyserol og danner fett.
🔸Hvis karbonatomene i fettsyren bare har enkelt bindinger = mettet fett.
🔸Hvis karbonatomene har en dobbeltbinding = enumettet fett
🔸Hvis karbonatomene har flere dobbeltbindinger = flerumettet fett

Alkoholen glyserol har tre reaktive alkoholgrupper (OH - grupper) og reagerer derfor med tre fettsyrer for å danne fett.
Mettet fett inneholder bare fettsyrer med enkeltbindinger mellom karbonatomene. Umettet fett inneholder fettsyrer med en eller flere dobbeltbindinger, men kan også inneholde noen mettede fettsyrer.

20

Hva er den kjemiske formelen og strukturen til mettet fett?

Kjemiske strukturen er bygget opp med hydrogenatomer, karbonatomer og en syre. Har ingen dobbeltbindinger.

Kjemiske formelen: C17H35COOH

Finnes i: feite meieriprodukter og firebeinte dyr

21

Hva er den kjemiske formelen og strukturen til enumettet fett?

Kjemiske strukturen er bygget opp med hydrogenatomer, karbonatomer og en syre. Den har en dobbeltbinding.

Kjemisk formel = C17H33COOH

22

Hva er den kjemiske formelen og strukturen til flerumettet fett?

Kjemiske strukturen er bygget opp med hydrogenatomer, karbonatomer og en syre. Den har flere dobbeltbindinger.

Kjemisk formel = C17H31COOH

23

Hva slags matvarer er rike på proteiner?

Oppg. 5.4.1 a)

Matvarer som er rike på protein:
🐣Egg
🍼Melk
🐄Kjøtt
🐟Fisk
🌾Kornblandinger

24

Hva er proteinene hovedoppgave i kroppen?

Oppg. 5.4.1 B)

Proteinene hovedoppgave i kroppen er knyttet til oppbyggingen av celler og vev og til å regulering av kjemiske reaksjoner i kroppen. Proteiner gir også kroppen energi, og overskudd blir lagret ofte som fett.

25

Hvor stor del av kroppen din består av proteiner? Oppgi startet i prosent og kilogram.

Oppg. 5.4.2 a)

Kroppen består av omtrent 16% proteiner. Det vil si at en kroppsvekt på 60 kg vil omtrent 10 kg være proteiner.

26

Hvor i kroppen finner vi mest proteiner?

Oppg. 5.4.2 B)

Vi har forskjellige typer proteiner i blant annet negler og hår, i hemoglobinet i de røde blodcellene, i muskelcellene som enzymer.

27

Hvilken enheter er proteiner bygd opp av?

Oppg. 5.4.3 a)

Proteiner er bygget opp av tjue forskjellige aminosyrer som vi får gjennom mat eller at kroppen lager selv. Det er åtte essensielle aminosyrer som vi bare får gjennom mat (kroppen ikke lager selv)

28

Hvilken to organiske grupper inneholder aminosyrer?

Oppg. 5.4.3 B)

Aminosyrer er organiske syrer som inneholder styregruppen COOH. I tillegg inneholder aminosyrer aminogruppen NH2. Mange aminosyrer inneholder også svovel (S) eller fosfor (P).

29

Hva mener vi med essensielle aminosyrer?

Oppg. 5.4.3 C)

Kroppen trenger 20 forskjellige aminosyrer får du kunne lage proteiner til for eksempel muskler, negler og hår. 8 av de 20 aminosyrene vi trenger, kan vi ikke lage selv, vi må få dem gjennom maten. Disse 8 kaller vi de essensielle eller livsnødvendige aminosyrene. Vi må derfor få tilført proteiner jevnlig gjennom det vi spiser.

30

Kjemisk formel og struktur til Monosakkarider:

Kjemisk formel = C6H12O6

Kjemisk struktur = SEKSKANT eller FEMKANT
🔹SEKSKANT druesukker (glykose) eks. Druer, bær
🔹SEKSKANT galaktose (enkelt melkesukker)
🔹FEMKANT fruktsukker (fruktose) eks. Bær