Kardiologi Flashcards Preview

Klinisk Medicin II > Kardiologi > Flashcards

Flashcards in Kardiologi Deck (3)
Loading flashcards...
1
Q

CHA2DS2VASc

A
CHF ord LVEF ≤ 40% - 1 p
Hypertension - 1p
Age≥ 75 - 2 p
Diabetes - 1 p
Stroke/TIA/tromboembolism - 2 p
Vaskulär sjukdom - 1p
Age 65-74 - 1p
Female - 1 p
2
Q

HASBLED

A
Hypertoni - 1p
Abnormal lever- eller njurfunktion - 1-2p
Stroke - 1 p
Blödning - 1p
Labilt INR - 1p
Elderly (>65 år) - 1p
Droger eller alkohol - 1-2p

≥3p kräver extra monitorering

3
Q

Adenosin

A

Potent blockad av AV-noden

Ej till patienter med preexciterat förmaksflimmer (även Verapamil och Digitalis måste undvikas)