Thoraxkirurgi Flashcards Preview

Klinisk Medicin II > Thoraxkirurgi > Flashcards

Flashcards in Thoraxkirurgi Deck (3)
Loading flashcards...
1
Q

Utredning inför kranskärlskirurgi (eller annan invasiv behandling)

A
 • EKG i vila: rytm? frekvens? skänkelblock? q-vågor? vänsterkammarhypertrofi?
 • Arbets-EKG: arbetskapacitet? blodtrycksreaktion? st-förändringar som vid coronarinsufficiens? arytmi?
 • Blodkemi: blodstatus, CRP, leverstatus, krea/el, albumin, koagulationsstatus (TPK, ATIII, PK)
 • Coronarangiografi: coronaranatomi? kärlens diameter? höger/vänster dominans? stenoser? (antal, läge, grad, ev tryckfall?), lämplig/olämplig för PCI?
 • Vänsterkammarangiografi: ejektionsfraktion, regional rörelserubbning i myokardiet? aorta/mitralisvitium? vänsterkammaraneurysm?
 • Ekokardiografi: som vänsterkammarangiografi
2
Q

Indikationer för kranskärlskirurgi

A

1) Anginaindikation
Invalidiserande angina, obehandlingsbar på annat sätt. Vanligt att ha genomgått PCI en eller flera gånger tidigare.
2) Anatomisk indikation
Stenos som är hårt förkalkad, sitter dåligt (huvudstam, stora greningsställen) eller är mycket tät.
Eller vid stenos då annan hjärtoperationsindikation föreligger ex uttalad AS.
3) Prognostiskt indikation
Kontroversiell. Bättre överlevnad vid huvudstamsstenos, trekärlssjukdom och tvåkärlssjukdom med proximal LAD-stenos. Denna indikation förstärks möjligen för diabetiker.

3
Q

Kontraindikationer och riskfaktorer kranskärlskirurgi

A
 • Inga absoluta kontraindikationer men i icke-kurativt syfte är en kombination med fatala sjukdomar (ex cancer, AIDS) kontraindikationer.

Riskfaktorer (ökad mortalitet/morbiditet):

 • Diabetes (sämre kärlanatomi, ökad risk för sårinfektion mm)
 • KOL (ökad kan för respirationsinsufficiens och sternuminsufficiens)
 • Perifer kärlsjukdom (främst som markör för generell arteroskleros)
 • Carotisstenos (ökad risk för TIA/stroke)
 • Tidigare TIA/stroke (ökad risk för TIA/stroke)
 • Rökning (risk för sekretstagnation, luftvägsinfektioner mm)
 • Obesitas (sårinfektioner, sternuminsufficiens)
 • Dålig vänsterkammarfunktion (hjärtsvikt)
 • Steroidbehandling (sårinfektioner, sternuminsufficiens)
 • Hög ålder (linjärt ökande mortalitet)
 • Tidigare hjärtoperation (adherenser, blödningsrisk)
 • Waran/fragmin/trombocythämmare (blödning)