Levern Flashcards Preview

Klinisk Medicin II > Levern > Flashcards

Flashcards in Levern Deck (11)
Loading flashcards...
1
Q

Klinisk bild vid Hemolytisk ikterus

A
 • Okonjugerat (ej direkt reagerande) bilirubin
 • Oftast s-bilirubin < 100 mikromol/L
 • Normalfärgat urin
 • Lab visar tecken på hemolytisk anemi med bla retikulocytos, högt COHb och lågt haptoglobin
 • Normalt leverstatus i övrigt
2
Q

Mb Gilbert

A
 • Medfödd nedsatthet i förmågan att konjugera bilirubin
 • Ger intermittent lätt ikterus, s-bilirubin sällan > 100 mikromol/L
 • Okonjugerat bilirubin
 • Normalt leverstatus i övrigt
 • Upptäcks ofta en passant, är godartat men kan komplicera diagnostik
3
Q

Klinisk bild Hepatisk ikterus

A
 • Normalvida gallvägar på ultraljud/DT
 • ASAT/ALAT-stegringar mer uttalade än ALP-stegringen, nivåer beror av cellskadans etiologi
 • Virushepatiter har ofta mycket kraftiga ASAT/ALAT-stegringar >10 mikrokat/L
 • Alkolholutlöst cirros har måttliga ASAT/ALAT-stegringar 1-3 ukat/L
 • INR-värdet kan vara förhöjt på grund av levercellsdysfunktion och dålig produktion av protrombin och andra koagulationsfaktorer
4
Q

Klinisk bild Stasikterus

A
 • Dilaterade gallvägar på ultraljud/DT
 • ALP kraftigt stegrat (>10-15 ukat/L), framförallt vid maligna orsaker till stasen
 • ASAT/ALAT måttligt stegrade (1-2 ukat/L)
5
Q

Orsaker till Stasikterus

A
 • Tumör
 • Sten
 • Inflammation
6
Q

Symptom vid tumörorsakad ikterus

A
 • Stadigt progredierande ikterus
 • Mörk urin
 • Klåda
 • Kallas ibland tyst ikterus pga frånvaro av symptom som smärtor och feber
7
Q

Symptom vid stenorsakad ikterus

A
 • Ikterus som varierar i grad från dag till dag
 • Högersidiga buksmärtor
 • Feber, ofta av septisk karaktär. Talar för kolangit, dränering av gallvägarna kan krävas
8
Q

Tumörer som kan orsaka Stasikterus

A
 • Pankreascancer
 • Gallblåsecancer
 • Papillcancer (perampullär cancer)
 • Gallvägscancer (Klatskintumör)
 • Duodenalcancer
 • Levermetastaser
 • Lymfkörtelmetas i lig. hepatoduodenale
9
Q

Vanliga orsaker till hepatomegali

A
 • Blodstas
 • Gallstas
 • Inflammationer
 • Tidiga stadier av cirros
 • Infiltration av speciellt inslag
 • Tumörer
 • Cystor
10
Q

Dietär cirros

A
 • Vanligaste cirrostypen i Sverige
 • Oftast orsakad av långvarigt alkoholmissbruk
 • Dåligt kosthåll bidrar
 • Leverförfettning och akut alkoholhepatit är förstadier
11
Q

Dietär cirros symptom

A
 • Trötthet, viktminskning, ödem, ascites, blödningar, gynekomasti, spidernevi, palmarerytem
 • Portal hypertension kan ge esophagusvaricier och blödningar
 • Mjältförstoring med trombocytopeni