Anestesi Flashcards Preview

Klinisk Medicin II > Anestesi > Flashcards

Flashcards in Anestesi Deck (4)
Loading flashcards...
1
Q

Sevofluran

A
 • marknadens dominerande inhalationsanastetikum
 • ej luftvägsirriterande, användbar för inhalationsinduktion
 • låg metabolism
 • snabbt anslag och uppvaknande
2
Q

Desfluran

A
 • snabbaste anslaget och uppvaknandet
 • luftvägsirriterande
 • kräver specialförgasare pga låg kokpunkt
 • snabba koncentrationsförändringar ger luftvägsirritation och takykardi
3
Q

Isofluran

A
 • ingen metabolism fördel vid användning hos små barn
 • luftvägsirriterande ej användbar för inhalationsinduktion
 • associerat med postoperativ shivering vilken ökar syrgaskonsumptionen
 • snabbt anslag men långsammare än Sevofluran
4
Q

ASA-klassificering

A

1-övrigt frisk, ej rökare, ej socialdrickare
2-lindrig system sjukdom så som välbehandlad astma/diabetes/HT, ischemi hjärtsjukdom utan symptom, BMI över 30 men under 40
3- allvarlig systemsjukdom, ex diabetes med komplikationer, systemisk hjärtsvikt/angina, förhöjt intrakraniellt tryck, hjärnblödning över >3mnd
4- svår systemsjukdom som utgör ständigt hot mot livet ex hjärnblödning <3mnd, septisk chock, tumör som oblitererar huvudbronk5 - morbund patienter som inte förväntas överleva utan OP, ex aortadiss6 - organdonator efter konstaterad hjärndödKolla RSI-indikation
5 - morbund patienter som inte förväntas överleva utan OP, ex aortadiss
6 - organdonator efter konstaterad hjärndöd
Kolla RSI-indikation