Kreyol CSV 11 Flashcards Preview

Kreyòl > Kreyol CSV 11 > Flashcards

Flashcards in Kreyol CSV 11 Deck (198):
1

grande, importante, poderoso

grònèg, gwònèg

2

importante

enpòtan

3

imposer

enpoze

4

imposible

enposib

5

impostor

koken

6

impresión

enpresyon

7

imprudencia

enpridans

8

imprudente

enpridan

9

en

ladan

10

delante

devan

11

incienso

lansan

12

pulgada

pous

13

incomodarse

enkòmode

14

inconveniente

enkonvenyan

15

aumento, excedente

barat

16

increíble

enkwayab

17

incubar

kouve

18

indecente

endesan

19

indefinido

endifini

20

independencia

endepandans, lendepandans

21

independente

endepandan

22

indio

endyen

23

indicativo

endikatif

24

indiferente

endeferan

25

indigestión

malvant

26

indispuesto

endispoze

27

indiposición

endispozisyon

28

industria

endistri

29

infante

anfan

30

infantil

afantin

31

infectado

enfekte

32

infección

enfeksyon

33

inferior

enferyè

34

inflamado

anflamasyon

35

inflamación

anflamasyon

36

informar

enfòme

37

informar

rapòte

38

información

enfòmasyon

39

ingenio

mwilin kan

40

habitar

abite

41

habitante

abitan

42

heredar

erite

43

herencia

eritaj

44

inyección

piki

45

injusticia

enjistis, lenjistis

46

tinta

lank

47

inocente

enosan

48

importuno

peze

49

inscripción

enskripsyon

50

insecto

ensèk, tibèt

51

bomba de insecticidia

flit

52

insecticida

ensèktisid

53

dentro

ladan

54

dentro

andedan, anndan, nannan

55

insolente

ensolan

56

insolente, sin vergünza

radi

57

inspección

enspeksyon

58

inspector

enspektè

59

institución

enstitisyon

60

instrucción

enstriksyon

61

injuria, insulta

jouman

62

injuriar, insultar

joure

63

inteligencia

entelijans, lespri

64

inteligente

65

inteligente

entelijan

66

intención

enstansyon

67

interés

enterè

68

interesar

enterese

69

interesante

enteresan

70

intermediario

entèmedyè

71

internacional

entènasyonal

72

interrogación

kesyon

73

interrogativo

entèrogatif

74

interrumpir, suspender

sispann

75

cruce de calle

kalfou

76

intimidar

kaponnen

77

acobardado

kapon

78

instituto

enstiti

79

intriga

tripòt

80

introducción

entwodiksyon

81

inundar

enonde

82

inundación

enondasyon

83

invadir

anvayi

84

nulo

nil

85

invasión

envazyon

86

inventar

envante

87

invento

envansyon

88

invertir; volcar; voltear

chavire

89

investigación

envestigasyon

90

invisible

envizib

91

convite

konbit

92

invitar

envite

93

envolver

vlope

94

plancha

planch

95

irrigación

irigasyon

96

irritar

irite

97

isla

lil, zile

98

aislado

izole

99

asunto

koze

100

asuntos, ocupaciones

zafè

101

Jamaica

Jamayik

102

Enero

janvye

103

jarro

gode

104

mandíbula

machwa, manchwè

105

celoso

jalou

106

celos

jalouzi

107

Jerusalén

Jerizalèm

108

Jesús

Jezi

109

Jesucristo

Jezikri

110

judío

jwif

111

empleo

djòb

112

reunir

reyini

113

juntar; reunir

soude

114

broma, chiste

blag

115

embromar

annouye

116

alegría

jwa

117

alegría

lajwa

118

juez

jij

119

juzgar

jije

120

juicio

jijman

121

judicial

jidisyè

122

jugo

ji

123

saltar, voltear

vòltije

124

saltar; sobresaltar

sote

125

juntura

jwenti

126

Junio

jen

127

justo

ojis

128

justo

jis

129

justicia

jistis, lajistis

130

Juez de Paz (Juzgado de Paz)

jidepè

131

karate

karaktè

132

karate

karate

133

velar, vigilar

veye

134

llave

kle

135

caqui

kaki

136

riñón

ronyon, wonyon

137

kilómetro

kilomèt

138

tizón

tizon

139

rey

rwa, wa

140

reino

rwayòm, wayòm

141

beso

bo

142

besar

beze

143

cocina

kizin, kwizin

144

chichigua

kap

145

chichigua, cometa

sèvòlan

146

amasar

petri

147

rodilla

jenou

148

arrodillado

ajenou

149

cuchillo

kouto

150

nudo

ne

151

conocer

konnen

152

conocer

koni

153

conocer; cuerno

kòn

154

conocer; cuando

konn

155

conocimiento

kònesans

156

compás

konpa

157

escalera

eskalye

158

lago

lak

159

cordero, ovejo

mouton

160

cojo

bwate

161

lamentarse, quejarse

plenyen

162

lámpara

lanp

163

tierra

latè, tè

164

terreno

teren

165

aterrizar

ateri

166

aterrizaje

aterisaj

167

lenguaje

langaj

168

farol, linterna; hacho

fanal

169

mayor

gran

170

lazo

lasèt

171

último

tchou

172

durar

dire

173

pestillo

takèt

174

más tarde

pita

175

enjabonar

savonnen

176

latín

laten

177

letrina

latren

178

ley

lwa

179

ley

lalwa

180

abogado

avoka

181

poner (las aves)

ponn

182

laico

layik

183

haraganería, pereza

laparès, lapèrèz, parès, pèrèz

184

holgazán

flannè

185

perezoso

parese

186

plomo

plon

187

hoja

fèy

188

gotera

goutyè

189

gotera

dal

190

inclinar

panche

191

aprender; enseñar

aprann

192

dejar

kite

193

dejar, no hacer

lese

194

levadura

lelven

195

sanguijuela

sansi

196

izquierda

gòch

197

zurdo

goche

198

retal; sobra

retay