Kreyol CSV 5 Flashcards Preview

Kreyòl > Kreyol CSV 5 > Flashcards

Flashcards in Kreyol CSV 5 Deck (200):
1

ceremonia

seremoni

2

cierto

sètin, sifè

3

ciertamente

sètènman, vrèman

4

certificado

sètifica

5

certificar

sètifye

6

cadena

chenn

7

silla

chèz

8

tiza

lakre

9

pizarra

tablo

10

desafío

defi

11

campeón

chanpyon

12

campeonato

chanpyona

13

azar

aza

14

cambio

chanjman

15

cambiar

chanje

16

cambiar

troke

17

cambiar

twoke

18

caos

tchouboum

19

capilla

chapèl

20

capítulo

chapit

21

personaje

pèsonnaj

22

carácter

karaktè

23

carga

chaj

24

carga, cargamento

chajman

25

cobrar; tocar

touche

26

charlatán, hablador

paladò, granchire

27

caza

chas

28

cazar

chase

29

radio bemba

teledyòl

30

barato

bonmache, bonmarche

31

cheque

chèk

32

chequear

tcheke

33

fichas del juego de damas

pyon

34

alboroto

kanaj, tenten

35

queso

fròmaj, fwomaj

36

tablero de damas

damye

37

pecho

pwatrin

38

gallina

poul

39

gallinero

kalòj

40

jefe

chèf

41

cacique

kasik

42

muchachito, muchachita

timoun

43

parto

akouchman

44

chimenea

chemine

45

mentón

babin

46

chocolate

chokola

47

coro

48

cólera

kolè

49

chapear

tchapia

50

bautizo

batèm

51

cristiano

kretyen

52

iglesia

legliz

53

cigarro

siga

54

cigarrillo

sigarèt

55

cine

sinema

56

canela

kanèl, kannèl

57

círculo, redondo

ronn, wonn

58

circular

sikile

59

circulación

sikilasyon

60

circunferencia

sikonferans

61

circunstancia

sikonstans

62

cisterna

sitèn

63

citado

site

64

ciudadano

sitaden, sitwayen

65

ciudad

vil

66

ciudad, pueblo

lavil

67

ayuntamiento

lakomin

68

civil

sivil

69

civilización

sivilizasyon

70

civlizado

sivilize

71

reclamación

reklamasyon

72

pretender

pretann

73

clase

klas

74

clase; especie

kalite

75

clasificación

klasifikasyon

76

clasificar

klasifike

77

garra

grif

78

arcilla

ajil

79

limpio

pwòp, pwòpte

80

asearse; sanitario

twalèt

81

limpiar

netwaye

82

limpiar (campo)

balize

83

limpieza

menaj

84

limpieza, limpio

pwòp, pwòpte

85

novio

menaj

86

limpieza, limpio

pwòp, pwòpte

87

claro

klè

88

ingenio

mwilin kan

89

cliente

kliyan

90

clima

klima

91

clínica

klinik

92

cerca, al lado

toupre

93

cerrar

femen

94

cercar; cerrar; empalizar

bare

95

ropa

rad

96

nube

nwaj, nyaj

97

payaso

payas

98

torpe

kòkòb

99

racimo

grap

100

cloche

klòtch

101

costa

kòt, lakòt

102

gallera

gagè

103

cucaracha

ravèt

104

cocoa

chokola

105

cacao

kakao, kakawo

106

coco

koko, kokoye

107

código

kòd

108

café

kafe

109

cafetera

kafetyè

110

ataúd

sèkey

111

moneda

monnen

112

coincidencia

kwensidans

113

frío

frèt, frete

114

gripe

grip, rim

115

cólico

kolik

116

colaboración

kolaborasyon

117

colaborador

kolaboratè

118

Colombia

Kolonbi

119

colonia

koloni, lakoloni

120

color

koulè

121

columna

kolon

122

peine

peny

123

combate

konba

124

combatir

konbat

125

combinar

konbine

126

combo

dyaz

127

combo

djaz

128

venir

vini

129

comediante

konmedyen

130

comedia

konmedi

131

cometa

lakòmèt

132

cómodo

alèz

133

cómico

komik

134

comisión; diligencia

konmisyon

135

mandato

manda

136

mandar

kòmande

137

jefe

konmandè

138

comandante

kòmandan

139

imperativo

komannman

140

comenzar

koumanse

141

comentar

kòmante

142

comercio

komès, konmès

143

comisión

komisyon

144

cometer

konmèt

145

comprometido, comprometerse

angaje

146

comité

komite

147

común

komin

148

comunal

kominal

149

comunicar

kominike

150

comunicar

konminike

151

comunicación

kominikasyon

152

comunión

kominyon

153

comunismo

kominis

154

compañero

konpany

155

amigo, compañero

kanmarad

156

comparar

konpare

157

compasión

konpasyon

158

completo

konplèt

159

completar

konplete

160

cumplir

akonpli

161

completamente, por completo

konplètman, toutafè, nèt

162

complicar

konplike

163

complicado

mabyal

164

complicación

konplikasyon

165

componer

konpoze

166

composición

konpozisyon

167

redacción

redaksyon

168

comprender

konprann

169

comprensión

konpransyon

170

comprensivo

bonkonprann

171

compromiso

angajman

172

computadora

konpute

173

comparón, figureador

chèlbè

174

comparón, engreído

bòzò, bròdè, bwòdè, angran

175

concentración

konsantrasyon

176

concierto

konsè

177

lambí

lanbí

178

conclusión

konklizyon

179

concreto

beton

180

condenar

kondane

181

condenación

kondanasyon

182

condición

kondisyon

183

condicional

kondisyonèl

184

conducir, manejar

kondi

185

conductor

kondiktè

186

conferencia

konferans

187

confesar

konfese

188

confesión

konfesyon

189

confirmar

konfime

190

confirmación

konfimasyon

191

conformar

konfòme

192

confrontar

konfwonte

193

confundir

konfonn

194

confuso, turbio

troub, twoub

195

gran confusión

djanmankankan

196

confusión

bwouyay

197

felicidades

konpliman

198

congregación

kongregasyon

199

conjugar

konjige

200

conjugación

konjigezon