Kreyol CSV 3 Flashcards Preview

Kreyòl > Kreyol CSV 3 > Flashcards

Flashcards in Kreyol CSV 3 Deck (199):
1

arrogante

jekwa

2

flecha

flèch

3

arte

ar

4

artesanía

atizana

5

Artibonito

Latibonit

6

artículo

atik

7

artificial

atifisyèl

8

artista

atis

9

artístico

atistik

10

tan

tankou

11

como si

kòmsi

12

hace tiempo; tan, tanto

tank

13

tanto

tankou

14

tan pronto como

sito

15

ceniza

lesann, sann

16

Asia

Lazi

17

pedir un favor

soupriye

18

asfalto

bre

19

aspirina

aspirin

20

asno, burro

bourik

21

asesino

asasen

22

asesinar

asasine

23

asesinado; asesinar

sazine

24

asamblea; juntar, reunir

rasanble

25

asignación

asinasyon

26

asignación

asinasyon

27

asistente

asistan

28

asociado

sosye

29

asociado

asosye

30

seguro

asirans

31

asegurar

asire

32

astuto

bakalout

33

astuto

malen

34

a las (tiempo)

a

35

a la vez, al mismo tiempo

alafwa, anmenmtan

36

atmósfera

atmosfè

37

ataque

atak

38

atacar

atake

39

intentar

tante

40

atender; cuidado; cuidar

swen

41

asistir

asiste

42

asistencia

asistans

43

asistente

asistan

44

atención

atansyon

45

atraer

atire

46

audencia

odyans

47

aumentar

ogmante

48

Agosto

out

49

tía

matant, tata

50

autor

otè

51

autoridad

otorite

52

autorización

otorizasyon

53

autorizar

otorize

54

automóvil, carro

vwati

55

otoño

lotòn

56

avalancha, torrente

lavalas

57

avaro

kòkòto, ava, chich, peng

58

vengar

vanje

59

avenida

aveni

60

asco; aversión; disgusto

degoutans

61

desviar, virar

devire

62

aviación

avyasyon

63

aguacate

zaboka

64

evitar

egzante

65

evitar

evite

66

toldo

bach

67

hacha

rach

68

bebé

bebe

69

bachillerato

bakaloreya

70

atrás

dèyè

71

espalda

do

72

faja

sang

73

hacia atrás, retroceso

bak

74

carpetoso, malo

mechan

75

mal, malo

move, lanmè

76

mal de ojo

maldyòk

77

mala suerte

malchans

78

funda

fouro, fouwo

79

equipaje

lekipaj

80

Bahamas

Baamas

81

panadero

boulanje

82

balance

balans

83

mecerse

balanse

84

balcón

balkon

85

calvo

chòv

86

balón, bola, pelota

boul, balon

87

balsa

bann

88

bambú

banbou

89

guineo

fig

90

banda

band

91

venda

band

92

bandido

bandi

93

banco

labank

94

banco

ban

95

banquete

bankèt

96

bautizo

batèm

97

bautizar

batize

98

barrote

baro, bawo

99

alambre de púas

filfè

100

peluquero

kwafè

101

descalzo

pyeatè, atè

102

barón

baron, bawon

103

cuartel

kazèn

104

barril

barik

105

yermo

savann

106

barrera

bayè

107

base

baz

108

ponchera

basin

109

canasta, cesto

panye, kèt

110

baloncesto

baskèt

111

bañarse

benyen

112

bañar; mojar

rouze

113

bañar; mojar

wouze

114

batería

batri

115

pila

pil

116

batalla, pelea

batay

117

bayoneta

bayionet

118

ser capaz de, poder

fwiti

119

poder

kab

120

poder

kape

121

ser capaz

kapab

122

actuar con astucia

rize

123

alegrarse

rejwi

124

callarse; poder

pe

125

agradecer

remèsi

126

ser

se

127

playa

laplaj, plaj

128

pico

bèk

129

frijoles, habichuelas

pwa

130

barba

bab, labab

131

bestia

bèt

132

batir, golpear

bat

133

golpear

flanke

134

golpear

frape

135

bello, lindo, bonito

bèl

136

porque

paske

137

a causa de, por causa de

akòz, poutèt

138

a causa de

koz

139

cama

kabann

140

chinche

pinèz

141

abeja

abèy, myèl

142

cerveza

biè, byè

143

remolacha

bètrav

144

antes

anvan, avan

145

ante

devan

146

antelación, antemano; por adelantado

davans

147

mendigo

mandyan

148

comenzar

kòmanse

149

comenzar

konmanse

150

comenzar

tanmen

151

comienzo, principio

kòmansman, konmansman, prensip

152

detrás

dèyè

153

detrás

annayè

154

detrás; nalga

ranch

155

Bélgica

Bèljik

156

creencia

kwayans

157

creer

kwè

158

creyente

kwayan

159

campana

klòch

160

campanita

sonèt

161

campanario

klòche

162

vientre

pans, vant

163

ombligo

lonbrit

164

pertenecer

apartni

165

querido

cheri

166

cinturón, correa

sentiron, sentiwon, sang

167

curvar, doblar

koube

168

bendición

benediksyon

169

beneficio, provecho

benefis, pwofi

170

beneficiar

benefisye

171

aprovechar

pwofite

172

además

enpi

173

apuesta

paryaj, fari

174

apostar

mize

175

apostar

parye

176

apostar; poner

miz

177

mejor

miyò, mye

178

entre

pami

179

entre

antre

180

bebidas

brevaj

181

aturdir; mareado

toudi

182

Biblia

Labib

183

bicarbonato

bikabonat

184

bicicleta

bekàn, bisiklèt

185

grande, importante, poderoso

grònèg, gwònèg

186

comilón

aloufa

187

grande, grueso

gro, gwo

188

factura, cuenta

fakti, kont

189

billete

biyè

190

billar

biya

191

parranda

banbòch

192

ave, pájaro

zwazo

193

nacimiento

nesans

194

acta de nacimiento

batistè

195

obispo

evèk

196

morder, picar

mòde

197

amargo

amè

198

amargo

anmè

199

negro

nwa