Mo De Flashcards Preview

Kreyòl > Mo De > Flashcards

Flashcards in Mo De Deck (42):
1

Cry, yell

Kriye

2

Toma

Men

3

Bicicleta

Bisiklet

4

Piña

Anana

5

Tocar

Touche, manyen

6

Preocupación, peligro

Traka

7

Un, uno, alguno

En, yon, yonn, you

8

Un poco, poco, pequeño

Enpe, tikras, ti, piti

9

Hace tiempo, tan, tanto

Tank

10

Lote, montón, mucho

Lo, plizye

11

Abandonar

Abandone, abandonnen, bandonnen, pati

12

Aberración

Aberasyon

13

Abreviar

Abreje

14

Vientre

Pans, vant

15

Habilidad

Ladres

16

Abolir, anular

Aboli

17

Abolición, anulamiento

Abolisyon

18

Abominar, detestar

Abonmine

19

Sobre todo

Sitou

20

Ausente

Absan, apsan

21

Absoluto

Absoli

22

En absoluto

Ditou

23

Abundancia

Abondans, piyaj

24

Abuso

Abi

25

Abusar

Abize

26

Abismo

Tchouboum

27

Academia

Akademi

28

Acento

Aksan

29

Acentuación

Aksantyasyon

30

Aceptar

Aksepte

31

Acompañar

Akonpaye

32

Según

Selon

33

Acumular

Akimile

34

Acumular, amontonar

Konble

35

Acumulación

Akimimlasyon

36

Acusación

Akizasyon

37

Acusar

Akize

38

Acostumbrado, habituado

Abitwe, abitye

39

Ácido

Asid, si

40

A través

Antrave, atrave

41

Acto, con

Ak

42

Actuar, comportamiento

Aji